Lärarförbundet

Trygghetsavtal

De allra flesta kollektivavtal som Lärarförbundet tecknar innehåller någon form av trygghetsavtal som ger dig extra stöd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Trygghetsavtalen innehåller coachning där du får hjälp att planera ditt jobbsökande och kartlägga din kompetens, om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Om du har behov av att komplettera din utbildning för att lättare få jobb, kan du ofta även få stöd till detta. Om du uppfyller vissa krav när det gäller ålder och/eller anställningstid, kan du dessutom ha rätt till utfyllnad av din ersättning från a-kassan.

Kommun och landsting samt Sobona (tidigare Pacta)

Omställningsavtalet KOM-KL gäller för dig som är tillsvidareanställd arbetstagare med minst 40 procents sysselsättningsgrad och som sägs upp på grund av arbetsbrist. Du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år.

Arbetsgivaralliansen

Om du arbetar minst åtta timmar per vecka och är anställd tills vidare eller varit tidsbegränsat anställd minst 18 månader under den senaste femårsperioden omfattas du av trygghetsavtalet och har rätt till stöd från Trygghetsrådet TRS.

Sobona (tidigare KFS)

KFS-företagens trygghetsavtal omfattar anställda som varit anställda minst ett år och har en arbetstid på mer än 16 timmar per vecka. Då kan du få stöd via Trygghetsavtal KFS.

Svenska kyrkan

Du som är anställd av Svenska kyrkan och arbetar mer än 16 timmar per vecka kan få stöd från Kyrkans Trygghetsråd om du är tillsvidareanställd eller varit anställd av Svenska kyrkan mer än 18 månader den senaste femårsperioden.

Folkbildningsförbundet

Du som är anställd av en arbetsgivare som tillhör Folkbildningsförbundet omfattas ännu inte av något trygghetsavtal. Lärarförbundet driver den frågan, men Folkbildningsförbundet har hittills avvisat förbundets yrkande.

Övriga privat anställda med kollektivavtal

Du som är visstidsanställd sedan minst ett år kan som regel få stöd från TRR Trygghetsrådet eller motsvarande.

Staten

Du som varit tillsvidareanställd i minst ett år eller visstidsanställd sammanlagt minst tre av de senaste fyra åren har rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen för statligt anställda.

Läs även: förtur till återanställning

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här