Lärarförbundet
Bli medlem

Traktamentsavtal för dig inom kommun, landsting och Sobona (fd Pacta)

Traktamentsavtalet TRAKT 04 gäller för dig som jobbar inom kommun, landsting, Svenska kyrkan och Sobona.

Traktamentsavtalet TRAKT 04 gäller för dig som jobbar inom kommun, landsting, Svenska kyrkan och Sobona.

Tillfälligt jobb mer än ett dygn och mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsort? Då har du enligt avtalet TRAKT T rätt till traktamente.

När du som anställd inom kommun, landsting och Sobona (fd Pacta) arbetar utanför den vanliga verksamhetsorten och är borta mer än ett dygn har du enligt kollektivavtalet TRAKT T rätt till extra ersättning.

Verksamhetsorten definieras som en cirkel kring arbetsplatsen och en cirkel kring bostaden. Båda med radien 50 km. Ligger förrättningsstället utanför båda dessa cirklar sker förrättningen utanför den vanliga verksamhetsorten.

Avdrag för måltidskostnader

Om arbetsgivaren bekostar måltider under tiden du arbetar utanför din vanliga verksamhetsort görs ett schablonavdrag för detta. Det är Skatteverket som bestämmer avdragets storlek, läs mer om detta på Skatteverkets webbplats.

Traktamente utomlands

Vid utrikes tjänsteresa tillämpas Skatteverkets bestämmelser.

Anställd inom Svenska kyrkan

För dig som är anställd inom Svenska kyrkan så finns motsvarande avtal TRAKT 18.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här