Lärarförbundet
Bli medlem

Tjänstledighet

Vill du vara ledig av någon anledning som inte har stöd i lag eller avtal? Då kan du begära tjänstledigt.

Om du vill vara ledig av något annat skäl än vad som regleras i lag eller avtal får du begära tjänstledighet hos arbetsgivaren.

Om det kan ske utan olägenhet, brukar de flesta arbetsgivare bevilja tjänstledighet upp till ett halvår, ibland ett helt år.

Skulle arbetsgivaren avslå din begäran så får du inte tjänstledigt.

Om du är ledig under en del av en månad, räknas samtliga kalenderdagar under ledighetsperioden in i ledigheten, även lör-, sön- och helgdagar.

Statligt anställd

Du som är statligt anställd har dock alltid rätt att vara tjänstledig för att bland annat vara sakkunnig i Regeringskansliet eller anställd av ett fackförbund. Du har också rätt att vara tjänstledig i upp till två år för att inneha en annan statlig anställning.

  • Skapad 2013-08-22
  • Uppdaterad 2017-11-12
Frågor & Svar