Lärarförbundet
Bli medlem

Tjänstepension – privatanställd

För att du som privatanställd ska omfattas av en kollektivavtalad pension, måste arbetsgivaren ha slutit ett kollektivavtal med Lärarförbundet, eller något annat fackförbund.

Den kollektivavtalade pensionen är tänkt att utgöra en betydande del av din totala pension. Det är därför viktigt att du som privatanställd tar reda på om du omfattas av en kollektivavtalad pension, eller någon annan tjänstepension.

Värdet av en kollektivavtalad pension rör sig ofta om flera tusen kronor per månad, som du riskerar att gå miste om när det inte finns något kollektivavtal. Arbetsgivaren kan erbjuda sig att betala en pensionsförsäkring utan att teckna kollektivavtal, men dessa pensionsförsäkringar har normalt flera nackdelar för dig som arbetstagare.

Beroende på ditt födelseår och vilket pensionsavtal du omfattas av, kan pensionen vara antingen förmånsbestämd eller avgiftsbestämd.

För privata arbetsgivare, som Lärarförbundet tecknat kollektivavtal med gäller något av de pensionsavtal som beskrivs i korthet nedan.

ITP/ITPK

Den vanligaste kollektivavtalade pensionen för privatanställda lärare är ITP.

Är du född 1978 och tidigare omfattas du av avdelning 2 av ITP-planen, vilket innebär att du får en förmånsbestämd pension. Pensionens storlek bestäms då av din lön de sista åren innan pensionen. Är du född 1979 och senare omfattas du av avdelning 1, vilket i stället innebär att du får en helt avgiftsbestämd pension. Avgifter betalas in utifrån din lön under nästan hela ditt arbetsliv, sedan bestäms pensionens storlek av hur mycket pengar som betalats in och hur bra dessa har förräntat sig.

Född före 1979 - ITP2

Pensionen börjar du tjäna in från och med 28 års ålder om du omfattas av kollektivavtal med Almega, IDEA, Arbetsgivaralliansen, Lernia och många så kallade hängavtal. ITP2 är en förmånsbestämd pension som ger 10 procent av slutlön på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp är avtalspensionen 65 procent. På lönedelar mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp är den 32,5 procent. I de flesta fall är det försäkringsbolaget Alecta som administrerar och betalar ut pensionen.

Också i ITP-planen finns det en individuell del – ITPK – på 2 procent, som du kan välja att placera inom ett utbud av fonder eller i en traditionell pensionsförsäkring. Om du inte själv väljer placeras ITPK-delen i Alecta utan återbetalningsskydd. Mer information om hur valen går till och vad det innebär finns på Collectums hemsida. Om du vill ha råd om vad du ska välja, kan du utnyttja PTK:s rådgivningstjänst.

Född 1979 och senare - ITP1

För dig som är född 1979 eller senare och omfattas av ITP1-planen betalar arbetsgivaren i stället en pensionsavgift på 4,5 procent av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och 30 procent av lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Du får själv välja förvaltare för hela avgiften bland ett antal bolag som parterna valt ut efter upphandling. Mer information om de valbara bolagen hittar du på Collectums hemsida. Om du vill ha råd om vad du ska välja, kan du utnyttja PTK:s rådgivningstjänst. Du kan också beställa PTK:s handbok om försäkringar från deras hemsida.

Möjlighet till ITP1 för samtliga anställda

Det finns en möjlighet för arbetsgivare att tillämpa ITP1 på alla anställda, oavsett vilket år de är födda. Logga in på www.collectum.se för att se vad som gäller för dig.

KTP/KTPK

Företag som är anslutna till KFO (Kooperationens arbetsgivarorganisation) följer KTP-planen. Den har samma konstruktion som ITP-planens avdelning 2. Den individuella delen KTPK kan du placera bland det utbud som finns registrerat hos KP Pension & Försäkring. Om du inte väljer placeras KTPK-delen i en traditionell pensionsförsäkring utan efterlevandeskydd i KP Pension & Försäkring. Du börjar tjäna in din KTP-pension från och med 28 års ålder.

Du som är född 1981 och senare omfattas i stället av KTP-avtalets avdelning 1, som motsvarar ITP-avtalets avdelning 1 (se ovan "ITP födda 1979 och senare").

PA-KFS

Företag anslutna till Sobona som tidigare var medlemmar i KFS, har ett pensionsavtal som liknar ITP-planen. Du som är född 1953 eller tidigare har en pension som liknar ITP:s avdelning 2. Storleken på den del du själv får placera är 1,5 procent. Om du inte gör något aktivt val placeras den individuella delen i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i KPA. För dig som kom in i systemet före 1999 placeras pengarna i det försäkringsbolag som arbetsgivaren valt.

För dig som är född 1954 och senare gäller från och med den 1 januari 2009 ett nytt pensionsavtal, PA-KFS 09. Det avtalet är snarlikt ITP:s avdelning 1.

Svenska kyrkan

Du som är anställd inom Svenska kyrkan omfattas av pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan. Det är i stort sett identiskt med det kommunala pensionsavtalet KAP-KL, men utan möjlighet till individuellt val. Pensionsavgiften förvaltas av Kyrkans pensionskassa.

Återbetalningsskydd

Med ett återbetalningsskydd får dina efterlevande ut värdet av dina inbetalade pensionspengar vid dödsfall. I gengäld får du inte del av arvsvinster, vilket innebär en något lägre pension. Har du inget återbetalningsskydd går pengarna vid dödsfall till de övriga pensionssparare som inte har något återbetalningsskydd. Du som har ITP och inte har gjort något aktivt val har inget återbetalningsskydd, men du kan välja till det om du vill.

  • Skapad 2013-02-15
  • Uppdaterad 2021-02-10
Frågor & Svar