Lärarförbundet
Bli medlem

Tjänstepension – anställd i kommun eller landsting

Du som är lärare och anställd inom kommun, landsting eller Pacta-bolag omfattas av de kollektivavtalade pensionsavtalen KAP-KL eller AKAP-KL.

Pensionen börjar tjänas in vid 21 års ålder. Arbetsgivaren betalar in 4,5 procent av lönen till din kollektivavtalade pension, den så kallade tjänstepensionen. Det är en förmån du har i ditt kollektivavtal.

Du kan själv välja förvaltning

Precis som i den allmänna pensionen kan du själv välja hur du vill att de inbetalda pensionsavgifterna ska placeras – i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring.

Tänk efter om du behöver återbetalningsskydd

Om du inte gör ett aktivt val placeras dina pensionspengar i en traditionell försäkring med garanterad ränta och ett obligatoriskt återbetalningsskydd inom KPA Pensionsförsäkring AB. Om du inte behöver ha återbetalningsskydd så kan du välja bort det. Tänk på att om du i framtiden skulle vilja teckna ett återbetalningsskydd så krävs det hälsodeklaration. Kontakta KPA om eller när du vill göra ändringar.

Om du gör ett aktivt val och väljer att placera dina pengar i ett annat försäkringsbolag så kan du välja återbetalningsskydd.

Vad är återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får ut värdet av de inbetalade pensionsavgifterna om du dör. Väljer du inte återbetalningsskydd får du ut ett något högre belopp när du går i pension.

Det du så småningom får ut kallas avgiftsbestämd ålderspension. Men värdet av den kommande pensionen är svårt att förutspå eftersom det påverkas av hur ditt pensionskapital utvecklats under många år.

Född 1986 eller senare?

Anställd inom kommun, landsting eller Pacta och är född 1986 eller senare? Då omfattas du sedan den 1 januari 2014 av AKAP-KL – avgiftsbestämt pensionsavtal.

Om du haft en hög lön

Om du haft en lön över 7,5 inkomstbasbelopp får du dessutom en förmånsbestämd ålderspension. För att få full kompletterande ålderspension ska du ha omfattats av pensionsavtalet KAP-KL i 30 år. Övergångsbestämmelser finns vilka gör att du även får tillgodoräkna dig den tid du omfattats av pensionsavtal som bedöms som likvärdiga.

På lönedelar mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp får du då ut 62,5 procent. För dig som är född 1947 och senare kommer nivån på den förmånsbestämda ålderspensionen att trappas ner, så att den blir 55 procent för dig som är född 1967 och senare.

Ersättningen från den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas på den genomsnittliga lön du haft under ett antal år närmast före pensionen.

Långtidssjukskriven

Du som har varit sjukskriven eller fått sjukersättning på hel- eller deltid sedan 1998 kan du komma att omfattas av det pensionsavtal som gällde när din sjukersättning beviljades. Delvis andra regler gäller då för dig.

  • Skapad 2013-05-20
  • Uppdaterad 2016-08-24
Frågor & Svar