Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

Tjänstegrupplivförsäkring för efterlevande

Den som är arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har en tjänstegrupplivförsäkring som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande vid dödsfall. Det betyder att anhöriga får pengar om man dör före pensionering.

Om du har en anställning och kollektivavtal och avlider före pensioneringen får dina efterlevande ett engångsbelopp från tjänstegrupplivförsäkringen. Beloppets storlek beror bland annat på den avlidnes ålder – ju yngre desto högre ersättning.

Gäller även vid semester och lov

Det är själva anställningen som är grunden för försäkringen. Försäkringsskyddet gäller därför även när du är borta från arbetet på semester eller är sjukledig, föräldraledig eller har ett fackligt uppdrag. För lärare som har ferietjänst eller uppehållstjänst gäller försäkringen även under lov och ferier.

Vem får pengarna?

I varje livförsäkring finns en bestämmelse om vem som ska få den ersättning som betalas ut. Vill du att någon annan ska få ersättningen måste du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Ett exempel kan vara en sambo som inte omfattas av försäkringens definition av sambobegreppet.

Det gör du på en särskild blankett som du får från det försäkringsbolag som tillhandahåller försäkringen. Ett inbördes testamente räcker inte, det går inte att testamentera försäkringsförmåner.

Förmånstagarförordnandet gäller så länge du är försäkrad (du kan alltså behöva förnya det om du byter jobb till ett nytt avtalsområde). Dessutom är det förstås viktigt att komma ihåg att ändra det om familjeförhållandena ändras.

Efterskydd

Försäkringen kan också gälla en tid efter det att anställningen upphört, ett så kallat efterskydd. Det gäller dock inte om anställningen upphört på grund av pensionering.

För att efterskyddet ska gälla måste du ha varit anställd hos arbetsgivaren en viss tid. Särskilt efterskydd gäller dig som före dödsfallet varit långtidssjuk, arbetslös, uppburit föräldrapenning eller gått över till en ny anställning där en likvärdig försäkring saknas.

Begravningshjälp

I samtliga tjänstegrupplivförsäkringar ingår också begravningshjälp med 0,5 prisbasbelopp.

Olika regler beroende på arbetsgivare

Tjänstegrupplivförsäkringen heter TGL-KL för anställda i kommuner, landsting och kyrkan, TGL-S för anställda i staten och TGL för privat anställda.

Vad som i övrigt gäller för statligt anställda kan du läsa om på sidan Tjänstegrupplivförsäkring – statligt anställda. Kommunalt anställda kan du läsa om på sidan Tjänstegrupplivförsäkring – kommunalt anställda, och vad som gäller för privat anställda finns att läsa på sidan Tjänstegrupplivförsäkring – privat anställda.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här