Lärarförbundet
Bli medlem

Tio år med kunskapskrav – Pernilla Lundgren, onsdag den 30 mars

De reviderade kursplanerna i grundskolan börjar gälla höstterminen 2022. Men varför sker förändringarna och vad är det som ändras?

Pernilla Lundgren tar oss med på en resa där hon beskriver hur praktiken påverkats av nuvarande kunskapskrav, hur vi hamnade där och vart vi kanske är på väg med de reviderade kursplanerna. Hon går igenom hur de reviderade kursplanerna, tillsammans med Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning, kan komma att påverka lärares planering av undervisning, bedömning, betygssättning och dokumentation.


Pernilla Lundgren är legitimerad lärare och forskarutbildad med fördjupning inom pedagogisk bedömning, naturvetenskap och didaktik. Hon har arbetat med bedömnings- och betygsfrågor i över tio år, bland annat på Stockholm Stads utbildningsförvaltning, Skolverket och Karlstads universitet, och är en av Sveriges främsta experter inom området.


Under sin tid på Skolverket ansvarade Pernilla för arbetet med att ta fram nya Allmänna råd om betyg och betygssättning. Pernilla har även varit expert i Betygsutredningen där hon skrev bilagan Om betyg och betygssättning – en forskningsöversikt.


Tid

Onsdag den 30 mars, kl 18:30-20:00.


Anmälan

Föreläsning är öppen och gratis även för dig som ännu inte är medlem i Lärarförbundet.

Anmäl dig här!


Så funkar det

Allt du behöver för att delta är en dator, surfplatta eller smartphone. Via vår chatt kan du ställa frågor till föreläsarna. Alla föreläsningar teckenspråktolkas vid direktsändningen. Du kan koppla upp dig när som helst under sändningen.


Se den inspelade föreläsningen

Föreläsningen med Pernilla kommer att spelas in. Som medlem i Lärarförbundet kan du se föreläsningen i 30 dagar efteråt här.


Vårens inspirationskvällar

  • Skapad 2021-11-10
Frågor & Svar