Lärarförbundet
Bli medlem

Till dig som fick sänkt pension 2018

Du som är född 1937 eller tidigare och gick i pension från en kommunal arbetsgivare, omfattas av äldre pensionsavtal.

I början av 2018 fick många som omfattas av äldre avtal en sänkt pension från KPA eller Skandia. Detta gällde även den som var yngre och som fått sjukersättning före 1998 och därför fortfarande omfattas av äldre pensionsavtal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna kom då överens om att pensionsnivåerna skulle återställas till 2017 års nivå, vilket också har skett. Överenskommelsen innebar också att man tillsammans skulle hitta en lösning som gör att pensionerna blir mer stabila och inte sänks på detta sätt igen. Den lösningen är nu klar. Principen är att tjänstepensionen framöver aldrig kan sänkas.

Hur beräknas tjänstepension från de äldre avtalen från 2019 och framåt?

Din tjänstepension kan från 2019 och framåt aldrig bli lägre än den nivå du får i december 2018 (inklusive tillägget som återställde din pension till 2017 års nivå). Denna nivå kommer årligen att räknas upp med förändringen av prisbeloppet från och med 2019.

Överenskommelsen innehåller även en ”säkerhetsventil”. Om tjänstepensionen någon gång framöver skulle ha blivit bättre med de tidigare reglerna, så kommer den nivån att betalas ut istället.

Denna princip kommer att gälla framöver, det vill säga att tjänstepensionen kan höjas men inte sänkas.

När får jag veta vilken tjänstepension jag får 2019?

Besked om det kommer att skickas ut i januari 2019 från KPA eller Skandia.

Om jag vill veta mer?

OFR, den förhandlingsorganisation som Lärarförbundet ingår i, har tagit fram utförligare information som du hittar här.

Vid frågor, hör av dig till Lärarförbundet Kontakt.

Kommentarer:

Tuula
Tuula Jokinen

Min tjänstepension sänktes redan innan 2018 flera gånger . Jag ringde om det till Skandia en gång några år sedan och frågade varför man gjorde så och svaret var bara att kommunen har skrivit sådant avtal . Jag tycker att Lärarförbundet skulle ha tagit upp även det .Jag har betydligt mindre tjänstepension än jag hade för i första början . När det 2018 blev så stora protester mot försämringen på pensionen var det bara mot den sista försämringen och ingen tog upp det att man hade minskat pensionen flera gånger innan . Min pension är inte så hög och tjänstepensionen är inte så hög heller så jag hade gärna behållit den ursprungliga summan utan minskningar .

  • Skapad 2019-03-14 10:29
Britta
Britta Ljusberg
Svar till Tuula Jokinen

Hej Tuula,
tack för din synpunkt. Tidigare år (före 2018) har din tjänstepension troligtvis förändrats pga. att din allmänna pension höjts med motsvarande summa. Det är ett komplicerat system och effekterna i det diskuterades noga under förhandlingarna. Vi nådde fram till att återställa tjänstepensionen till 2017 års nivå samt att se till att den aldrig mer kan sänkas. Du får gärna ta kontakt med mig om du har funderingar eller synpunkter. Du når mig via 0770-33 03 03.
Med vänlig hälsning,
Britta Ljusberg, pensionsombudsman

  • Skapad 2019-03-18 08:53
Ulla-Britt Maria
Ulla-Britt Maria Lind

Detta gäller även de som fått gå kvar på avtalet PA-KL pga arbete på deltid och sjukbidrag vid 1 jan 1998.
100-tals medlemmar. Jag har påpekat detta sedan 2009.

  • Skapad 2018-01-26 16:48
Ulla-Britt Maria

Om Ulla-Britt Maria Lind

Hej!
Har haft många fackliga uppgifter under årens lopp.
Är pensionär nu men har arbetat som speciallärare
Är revisor och pensionärsombud
Är styrelsen behjälplig med vissa uppgifter

Britta
Britta Ljusberg
Svar till Ulla-Britt Maria Lind

Hej Ulla-Britt,
det stämmer att PA-KL även gäller personer som fått sjukersättning före 1998. Jag lägger till det i texten. Tack för att du påpekade detta!
Mvh Britta Ljusberg, pensionsombudsman

  • Skapad 2018-01-29 08:19

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här