Lärarförbundet
Bli medlem

Tidsplan för lärarlegitimation

Så här ser införandet av förskollärar- och lärarlegitimationens genomförande ut, steg för steg.

Lärarlegitimationen och förskollärarlegitimationen har införts i olika steg och kommer att pågå till den 1 juli 2018.

1 juli 2011

De nya behörighetsreglerna träder i kraft i den nya skollagen. Reglerna om obligatoriskt introduktionsår efter lärarexamen börjar att gälla.

1 december 2013

Lärare som inte är legitimerade får inte tillsvidareanställas. Lärare som är anställda efter den 1 juli 2011 får inte ansvara för undervisningen eller sätta betyg utan legitimation.

Så kan du komplettera din behörighet

1 juli 2014

Alla som har en lärarexamen kan ansöka om lärarlegitimation. Det krävs inte längre att nya lärare gör ett introduktionsår.

1 juli 2015

Endast legitimerade lärare och förskollärare får ansvara för undervisningen eller sätta betyg, oavsett när de är anställda. Legitimationsreformen är genomförd.

1 juli 2018

Speciallärare och specialpedagoger inom särskolan som inte läst inriktningen mot utvecklingsstörning får ansvara för undervisningen fram till 30 juni 2018. Från den 1 juli 2018 måste alla inom särskolan ha den inriktningen.

Lärare med ofullständig examen har rätt att komplettera en gammal examen fram till detta datum. Annars får de inte längre ansvara för undervisning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här