Lärarförbundet
Bli medlem

Tidiga betyg långt ner på listan när lärarna får välja

Tid att planera undervisningen, mer resurser till särskilt stöd och höjda löner är det som lärarna prioriterar för att lyfta svenska skolresultat. Det visar en Novus-mätning som Lärarförbundet låtit göra.

Novus frågade 1500 lärare i november 2014 vilka åtgärder de tycker är viktigast för att lyfta resultaten i skolan.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att lyfta den svenska skolan efter det senaste PISA-resultatet?

De tillfrågade fick uppge max tre svarsalternativ.

 1. Mer tid att planera och genomföra undervisningen 55%
 2. Satsningar på särskilt stöd 53%
 3. Mindre klasser/grupper (i skola, förskola, fritidshem) 46%
 4. Höjda lärarlöner 30%
 5. Fler speciallärare/specialpedagoger 18 %
 6. Förstatliga skolan 17%
 7. Mer tid för skolledares ped. ledarskap 16%
 8. Styrning av resurser till skolor som behöver 16 %
 9. Se över det fria skolvalet 10%
 10. Ordning och reda (tex rätt att låsa dörren vid sen ankomst) 9%
 11. Blocköverskridande överenskommelser 8 %
 12. Fler undervisningstimmar 4%
 13. Fler inspektioner 1%
 14. Att betyg ges tidigare 1%
 15. Fler prov 0%

Vet ej 1%, annat 4 %.

Det finns mycket som är viktigare än betyg i år 4. Det håller också många lärare med om på vår Facebooksida. När vi frågade vilka skolbeslut som är viktigare för skolan än tidigare betyg var det här en vanlig kommentar:

TID! Tid för lärarna att planera och utvärdera för våra elever. Om vi måste fortsätta dokumentera allt vi gör (och inte) så anställ "sekreterare". Vi lärare skall få ägna så gott som all mötestid till att tillsammans tänka ut vad varje barn behöver. Kvalité på det vi gör i allla lägen. Inte som nu drunkna i andra, hundratals, uppgifter som sällan/aldrig leder till pedagogisk utveckling och därmed inte heller utveckling för alla våra barn Naturligtvis behövs det resurser, men inga resurser i världen räcker till om vi inte får lägga vår kunskap och kompetens på det vi är utbildade för. Det vill säga lärande.

 • Skapad 2015-02-09
Frågor & Svar