Lärarförbundet
Bli medlem

Tiden räcker inte till - 70% av lärarna måste arbeta ikapp under julledigheten

En färsk undersökning, gjord i samarbete med Novus, visar att 34 procent av lärarna inte hinner med stora delar av sitt uppdrag som lärare under ordinarie arbetstid, därtill hinner inte 55 procent med delar av sitt uppdrag. Nio av tio lärare hinner alltså inte med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. Undersökningen visar också att sju av tio grundskole- och gymnasielärare kommer att behöva arbeta igen sådant de inte hunnit med under sin ordinarie arbetstid, under julledigheten.

Att så många inte hinner med sitt uppdrag och behöver arbeta igen under lovet är en allvarlig larmsignal, då vi vet att lärares arbetsbelastning är mycket hög jämfört med de flesta andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Extra allvarligt är att var åttonde lärare (tolv procent) behöver göra det i stor utsträckning Den främsta orsaken är obalans mellan krav och resurser. Resultatet blir att lärares fritid ägnas till jobb och att sjukskrivningarna ökar. Det är en ekvation som inte går ihop och som leder till en enorm samvetsstress.

Den yttersta konsekvensen av detta är det som sker just nu, att lärare inom förskola och grundskola är kraftigt överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar. Det visar den senaste statistiken från Försäkringskassan. Den visar oss också att psykiska diagnoser är den främsta anledningen till sjukskrivning inom skola, för både män och kvinnor.

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik visar att var tredje anmälan om arbetssjukdom uppges vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer. Deras tidigare undersökningar visar att nio av tio skolor har brister när det kommer till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Brister finns även inom arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det viktigaste steget måste nu vara att en arbetsgivare bestämmer sig för att vilja ha friska anställda. Det sker inte genom punktinsatser utan innebär ett förebyggande arbete mot jobbstress. För att lyckas kräver Lärarförbundet följande åtgärder från regering, riksdag och huvudmän:

  1. Vidta åtgärder för att säkra försäkringskassans hantering av sjukskrivningar, tillsynsansvar och rehabiliteringssamordning i samarbete med arbetsgivare och sjukskrivande läkare.
  2. Förstärkta tidiga rehabiliteringsinsatser
  3. Mindre barngrupper
  4. Anställa mer personal i skolan, så som administrativa lärarassistenter, it-stöd, socialpedagoger och personal i elevhälsan.
  5. Onödiga administrativa arbetsuppgifter ska tas bort från lärare och skolledares ansvar.

Ge oss rätt förutsättningar

På frågan om vilket nyårslöfte som rör läraryrket lärarna i första hand skulle vilja se från politikerna hamnar höjda löner på en första plats, minskad arbetsbelastning på andra plats och mindre barn/elevgrupper på en tredje plats.

– Lärare ser vad som behöver göras och vet vilken skillnad man kan göra när förutsättningarna är de rätta. Att inte få ägna sin arbetstid åt det som spelar roll för elevernas utveckling och istället överösas av arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla är ett enormt resursslöseri som går ut över både kvalitet och lärares hälsa, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

  • Skapad 2018-01-03
Frågor & Svar