Lärarförbundet
Bli medlem

Tiden räcker inte till

Fyra av fem grundskole- och gymnasielärare uppger att de måste arbeta ikapp under julledigheten. Det är ett oroande besked och visar vikten av att renodla läraruppdraget och stärka stödfunktionerna i skolan.

Just nu gör tusentals lärare sina röster hörda om arbetsuppgifter som de anser inte hör hemma i läraruppdraget i uppropet ”Renodla läraruppdraget nu!”. För att fler ska vilja bli och förbli lärare behöver läraruppdraget renodlas och stödfunktionerna stärkas. Lärarförbundets senaste Novusundersökning visar att så många som fyra av fem grundskole- och gymnasielärare måste arbeta igen sådant de inte hunnit med under sin ordinarie arbetstid, under julledigheten.

Att så många inte hinner med sitt uppdrag och behöver arbeta igen under lovet är en allvarlig larmsignal, då vi vet att lärares arbetsbelastning redan är mycket hög jämfört med de flesta andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

En avgörande faktor för att vända den trenden är att renodla läraruppdraget och stärka stödfunktionerna. Det är viktigt att säkerställa att lärare får använda tid och kompetens till det som spelar roll för lärande och utveckling. Då stärks kvaliteten i verksamheten samtidigt som läraryrket blir mer attraktivt.

Den yttersta konsekvensen av detta är det som sker just nu, att lärare inom fritidshem, förskola och grundskola är de yrkesgrupper som får besvär till följd av arbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport över arbetsorsakade besvär. Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare hade högre andel besvär när det gäller sömnstörningar, trötthet, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, problem med hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet samt problem med heshet eller andra problem med rösten jämfört med andra yrken.

– Lärare ser vad som behöver göras och vet vilken skillnad man kan göra när förutsättningarna är de rätta. Att inte få ägna sin arbetstid åt det som spelar roll för elevernas utveckling och istället överösas av arbetsuppgifter som inte känns meningsfulla är ett enormt resursslöseri som går ut över både kvalitet och lärares hälsa, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Ett viktigt steg framåt är att i dialog med oss lärare se över prioriteringarna och vilka sysslor som kan skötas av andra yrkeskategorier. Viktiga steg måste tas mot konkreta arbetsmiljöåtgärder på varje skola, fritidshem och förskola i kraft av det nya skolavtalet. Avtalet säkrar dock inte arbetsgivarens finansiering, det är inte en kollektivavtalsfråga. Det är politiker som har ansvaret för att det finns en rimlig balans mellan krav och resurser för lärare och skolledare. Det ansvaret måste växla upp och formuleras i nyårslöften som hålls.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar