Lärarförbundet
Bli medlem

Lärarförbundet finns på alla Thoren Framtids skolor och förskolor

Lärarförbundet har många medlemmar som arbetar inom Thoren Framtid och tillsammans kan vi påverka i frågor som känns angelägna för dig och dina kollegor.

Lärarförbundets främsta uppgift är ge dig råd och stöd när du har med- och motgångar i arbetslivet. Vi har experter för alla områden som rör ditt arbete till exempel avtal, arbetsmiljö eller löneprocess.

Vill du ha besök av Lärarförbundet eller vill att vi ordnar ett medlemsmöte om en angelägen fråga så kontakta din avdelning eller regionombudsman Lena Jonsson.

Vilka avtal gäller?

Du omfattas av kollektivavtalet mellan Lärarförbundet och Almega Tjänsteföretagen. I kollektivavtalet regleras de allmänna villkoren för din anställning till exempel semester och övertidsersättning. I kollektivavtalet finns också avtal om tjänstepension och försäkringar. Sedan flera år tillbaka har vi ett samverkansavtal vilket betyder att arbetsgivaren och arbetstagarna fattar beslut genom att komma överens. Syftet är att öka inflytandet för de anställda, utveckla verksamheten, skapa ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö.

Lärarförbundet har också avtal om lägerverksamhet som gäller särskilt för Thoren Framtid. Vill du veta mer eller har frågor så vänder du dig i första hand till ditt ombud på arbetsplatsen eller till lokalavdelningen i den kommun du arbetar.

Du kan också kontakta Lärarförbundet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här