Lärarförbundet
Bli medlem

Terje Adkins - ledamot i förbundsstyrelsen

​Terje är lärare i Bild och undervisningen har han i huvudsak bedrivit i grundskolan i Göteborgsförorten Angered.

Förorten har följt Terje genom livet och just dessa utmaningar i utanförskapsområden har präglat både hans lärargärning och hans förtroendeuppdrag för Lärarförbundet. Drivkraften har i synnerhet legat i kampen för en likvärdig skola samt hållbara och rättvisa förutsättningar. Därför menar han att minskad arbetsbelastning den absolut viktigaste frågan för lärarnas hälsa och därmed även professionsgarantin för kvalitén i undervisningen. Av denna anledning är ett fokus för Terje att vi har kunniga och modiga ombud på arbetsplatsen som kan driva de så viktiga frågorna för medlemmarna.

Terje blev ombud redan på 90-talet och har sedan 2012 varit HSO i Göteborgs avdelning.
I styrelsen i Göteborg är han även internationellt ansvarig. Det är ett Lärarförbundsuppdrag i solidaritetens tecken som han värnar mycket om. I detta arbete hittar han både styrka och energi för att kunna hjälpa och stötta andra och finner också en hel del att lära och inspireras utav. Tillsammans med våra kollegor runt om i världen vill han skapa stora förändringar. Mycket utav detta internationella engagemang försöker han sprida via en lärarfacklig omvärldsbevakning på twitter.

Alla dessa ovanstående drivkrafter Terje har presenterat innefattar också den egenskap han känner att han själv har byggt upp genom livet och det är att kunna finna kraft i motgångar och vända dessa till framgångar. Det är för honom kärnan i det fackliga arbetet!

  • Skapad 2018-12-05
Frågor & Svar