Lärarförbundet
Bli medlem

Tack vare Lärarförbundet: Förste fritidspedagog i Malmö

"Nästa steg är att påverka för minskade elevgrupper och garanterad pedagogisk utvecklingstid", säger Roine Selind, Lärarförbundet i Malmö.

"Nästa steg är att påverka för minskade elevgrupper och garanterad pedagogisk utvecklingstid", säger Roine Selind, Lärarförbundet i Malmö.

Med start i höst inför Malmö stad, som en av få kommuner, 39 nya tjänster som förste fritidspedagog. Syftet är att höja kvaliteten i fritidshemmen och öka likvärdigheten. Lärarförbundet i Malmö välkomnar initiativet.

Vi har påverkat länge för att få till satsningar på fritidshemmen. Detta är en satsning på fritidspedagogiken – att gå från görande till lärande, säger Roine Selind, Lärarförbundet i Malmö.

Vill höja kvaliteten och öka likvärdigheten

Med start i höst inför alltså Malmö stad 39 nya tjänster som förste fritidspedagog. Syftet är att höja kvaliteten i fritidshemmen och öka likvärdigheten.

Roine Fritidshemmets dag

Tjänsterna kommer att fördelas efter socialt index, storleken på fritidshemmen och hur skolantänkt använda resursen. Grundkravet för tjänsten är fritidspedagogexamen samt att man arbetat fyra år som fritidspedagog efter examen.

Nästa steg

- Det behövs fler satsningar för att få fler att utbilda sig till lärare i fritidshem. Nästa steg är att påverka för minskade elevgrupper och garanterad pedagogisk utvecklingstid, säger Roine Selind.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här