Lärarförbundet
Bli medlem

Ta rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt när man arbetar med människor. Det vet vi, men ändå blir det inte alltid av. Tar du till exempel rast och pauser varje dag? Det ska du enligt arbetstidslagen. Rasten ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema.

Att du tar rast och pauser på jobbet är bra för både dig och verksamheten! Vad är skillnaden mellan rast och paus?

  • Rast är ett längre avbrott i arbetsdagen som du inte får lön för, exempelvis lunchen.
  • Pauser är kortare avbrott som sker under arbetstid för att exempelvis ta en kopp kaffe i en lugn miljö eller gå ett varv runt huset.

Rast i minst 30 minuter

Du har rätt till minst 30 minuters rast efter högst 5 timmars arbete. Raster är inte arbetstid och ska finnas inlagda i ditt personliga arbetsschema och ska inte förväxlas med elevernas rast.

Under din rast har du inte betalt och du behöver inte vara kvar på arbetsplatsen. Du ska inte behöva använda delar av rasten till arbete, som att avsluta lektionen innan eller förbereda lektionen efter.

Du ska inte blanda ihop skolans rast med din egen lagstadgade rast.


Att äta med barnen är inte rast

Så kallad pedagogisk lunch som du äter tillsammans med barn eller elever, räknas som arbetstid. Du har fortfarande rätt till rast.


Vad är måltidsuppehåll?

Om det finns ett lokalt kollektivavtal om det eller om något oförutsett inträffar, kan rasten bytas ut mot så kallat måltidsuppehåll. Det innebär att du inte får någon rast utan bara en kort stund till att äta.

Måltidsuppehållet räknas som arbetstid och du behöver då få en förkortad arbetsdag alternativt övertidsersättning.


Paus räknas som arbetstid

Till skillnad från rast räknas paus som arbetstid. Arbetsgivaren ska organisera arbetet så att du kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

Det finns inga regler om exakt hur många eller långa pauser du har rätt till, utan det beror på verksamheten och individuella behov.


Viktigt med återhämtning

Att följa bestämmelserna om raster och pauser är inte bara en rättighet utan också en skyldighet mot dig själv, om du ska kunna stanna kvar i ditt yrke utan att drabbas av ohälsa.

Regelbunden återhämtning i vardagen gynnar både hälsan och koncentrationen, och är särskilt viktigt när man arbetar med människor.

Det är rektor som har ansvaret för att arbetstidslagen efterlevs och som ska se till att arbetet organiseras så att du får ut de raster och pauser som behövs.


Diskutera med kollegorna

Suntatbetsliv har material som ni kan ta stöd i för en diskussion om hur ni får återhämtning på jobbet. Diskutera exempelvis på en APT.

Dialogstartare: Så får ni återhämtning på jobbet


"Schemakollen" ger dig hjälp

Med "Schemakoll - vecka" kan du få koll på om din planering och dina förutsättningar ger utrymme för rast och paus. Stämmer inte planeringen med lag och avtal så ska du prata med din chef så att den justeras.


Film: Så fungerar lärares arbetstid

Se också vår film om "Så fungerar lärares arbetstid".


Så skapar du ett arbetstidsschema

Saknar du ett arbetstidsschema där alla dina arbetsuppgifter syns? Lärarförbundet har tagit fram förslag till mallar för ett arbetstidsschema för olika skolformer. Testa på din arbetsplats!

  • Skapad 2013-08-28
  • Uppdaterad 2022-07-04
Frågor & Svar