Lärarförbundet
Bli medlem

Ta rast och paus

Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt när man arbetar med människor. Det vet vi, men ändå blir det inte alltid av. Tar du till exempel rast och pauser varje dag? Det har du rätt till enligt arbetstidslagen. Rasten ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema.

Alla har rätt till rast enligt arbetstidslagen. Den ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema. Ingen ska behöva arbeta mer än fem timmar utan rast. Att ha rast innebär enligt lagen att man kan lämna sin arbetsplats under den tiden. Rasten räknas inte som arbetstid.

Du ska inte blanda ihop skolans rast med din egen lagstadgade rast.

Förutom raster ska man kunna ta pauser i arbetet. Till skillnad från rast så ska paus räknas som arbetstid. Arbetsgivaren är skyldig att se till att man kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

Bli medlem och få tillgång till rådgivning, förhandlingshjälp och mycket mer!

Viktigt med återhämtning

Att följa bestämmelserna om raster och pauser är inte bara en rättighet utan också en skyldighet mot dig själv, om du ska kunna stanna kvar i ditt yrke utan att drabbas av ohälsa. Tid för återhämtning och reflektion är särskilt viktigt när man arbetar med människor.

Det är rektorn/förskolechefen som har ansvaret för att arbetstidslagen efterlevs och som ska se till att arbetet organiseras så att du får ut de raster och pauser som behövs.

Om det händer något oförutsett kan rasten bytas ut mot ett måltidsuppehåll som räknas in i arbetstiden.

"Schemakollen" ger dig hjälp

Med "Schemakoll - vecka" kan du få koll på om din planering och dina förutsättningar ger utrymme för rast och paus. Stämmer inte planeringen med lag och avtal så ska du prata med din chef så att den justeras.

Film: Så fungerar lärares arbetstid

Se också vår film om "Så fungerar lärares arbetstid".

Så skapar du ett arbetstidsschema

Saknar du ett arbetstidsschema där alla dina arbetsuppgifter syns? Lärarförbundet har tagit fram förslag till mallar för ett arbetstidsschema för olika skolformer. Testa på din arbetsplats!

  • Skapad 2013-08-28
  • Uppdaterad 2021-10-04
Frågor & Svar