Lärarförbundet
Bli medlem

Sveriges viktigaste ledare behöver bättre villkor

Mellan åren 2008 och 2013 har månadslönerna för verksamhetschefer inom utbildning i genomsnitt stigit med 11 procent. För andra chefsgrupper har motsvarande ökning varit 15–21 procent. Dessutom leder mer än hälften av kommunanställda skolledare organisationer med fler än 40 medarbetare, och i vissa fall över 100.

Mellan åren 2008 och 2013 har månadslönerna för verksamhetschefer inom utbildning i genomsnitt stigit med 11 procent. För andra chefsgrupper har motsvarande ökning varit 15–21 procent. Dessutom leder mer än hälften av kommunanställda skolledare organisationer med fler än 40 medarbetare, och i vissa fall över 100.

Rektorer och förskolechefer har utan tvekan Sveriges viktigaste ledarjobb med ett unikt uppdrag och ansvar för stora organisationer med många medarbetare. Skälen att satsa på skolledarna är många. Det visar Lärarförbundets senaste skolledarrapport.

Lärarförbundets senaste rapport om skolledarnas villkor och förutsättningar visar flera förbättringsområden. Skolledare står mitt i politikens stora utmaningar: att förbättra skolresultaten, hantera lärarbristen och lyckas med nyanlända elevers integrering i skolan. De har ett unikt pedagogiskt ledaruppdrag från staten och därmed ansvar för att utveckla skolans viktigaste resurs: lärarna. Här följer en kortversion av rapporten.

Skolledarnas löner idag

En rektor tjänade 2014 i genomsnitt 43 500 kronor per månad, en förskolechef 37 400 enligt statistik från SCB. Om vi jämför med några andra chefsgrupper med samma ansvarsnivå ser vi att de har betydligt högre löner. Skolledare tjänar uppemot 20 000 kronor mindre varje månad -jämfört med andra chefer.

Skolledarnas löner från 2008

Mellan åren 2008 och 2013 har månadslönerna för verksamhetschefer inom utbildning i genomsnitt stigit med 11 procent. För andra chefsgrupper har motsvarande ökning varit 15–21 procent. Chefer inom utbildning hade 2008 en medellön på 38 200 kronor, på fem år steg lönen med 4 100 kronor. Detta kan jämföras med ekonomi- och administrativa chefer vars löner ökade med hela 10 600 kronor under samma period.

Stor organisation och många medarbetare

Rapporten visar att hela 58 procent av de kommunanställda rektorerna leder organisationer med fler än 40 personer. I viss utsträckning förekommer även att rektorer leder skolor med fler än 100 medarbetare. Samma enkätundersökning visar också att 38 procent av de kommunala förskolecheferna ansvarar för organisationer som består av fler än 40 medarbetare.

Skolledare: Hur många ansvarar du för


Skolledare är viktiga för studieresultatet

Det finns gott om internationell forskning som visar på rektorernas inverkan på studieresultaten. Organisationen OECD uppmanar Sverige att anstränga sig för att attrahera och behålla högkvalitativa skolledare. Organisationen framhåller att effektiva -skolor ofta karaktäriseras av ett starkt och stabilt ledarskap.

Täta skolledarbyten

Lärare vittnar om täta skolledarbyten. Tre av fem lärare uppger i en undersökning att de bytt rektor eller förskolechef de senaste tre åren. Nio av tio lärare menar att det är negativt med täta skolledarbyten.

Fler skolledare behövs

4 av 10 rektorer och förskolechefer pensioneras under de kommande tio åren. Samtidigt överväger många skolledare att lämna yrket. Detta medför stora utmaningar för huvudmännen. Läget är mest akut i Västernorrland, Gotland, Jämtland och Stockholms län, där det rör sig om runt hälften av länens rektorer och förskolechefer.

Kommentarer:

Tomas
Tomas Goldbach

Jätteintressant uppslag. Kommer det uppföljare på våra andra yrkesgrupper?

  • Skapad 2016-03-09 08:41
Tomas

Om Tomas Goldbach

Min fackliga grundideologi handlar i mångt och mycket om att finnas här för alla medlemmar i deras vardag. Ev. avsteg från detta och eller indikationer på att jag börjat "flyga ovanför den fackliga grundtanken" hoppas jag får mig själv, eller att någon annan, ser till så att mina roller tas över av någon annan. Att ålder skulle sätta hinder för att vara aktiv och engagerad stämmer dåligt in på mig som person. Privat är jag mycket intresserad av möten med andra människor och kulturer. Detta gör att jag ständigt försöker utveckla mitt resande och mitt fotointresse "runt knuten eller långt borta".

Lars
Lars Svensson
Svar till Tomas Goldbach

Ja, men det beror lite på hur du menar. Vi följer ständigt våra gruppers villkors- och yrkesutveckling. Ibland kan det exempelvis bli en rapport, ibland en debattartikel, en skrivelse till regeringen eller något annat. Det beror på situationen.

Svaret är alltså att vi följer upp alla våra yrkesgrupper, men vad detta resulterar i är inte givet på förhand.

Lars Svensson
Utredare på centrala kansliet

  • Skapad 2016-03-11 10:56

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här