Lärarförbundet
Bli medlem

Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun - kriterier och rankning

Vi instiftade rakningen Sveriges bästa musik- kulturskolekommun 2009 i syfte att lyfta fram kommuner som satsar på sin musik- och kulturskola. Rakningen har varit uppskattad, men också resurskrävande. Därför delas priset inte ut i år utan vi uppmärksammar verksamhetens viktiga arbete på nya sätt.

Lärarförbundet har sedan 2009 utsett Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Till grund för utmärkelsen finns tre kriterier. Genom att vi presenterar hela rankningslistan blir det också tydligt hur olika det ser ut i kommunerna när det gäller satsningar på musik- och kulturskoleverksamhet.

De kriterier som ligger till grund för undersökningen:

1. resurser till musik- och kulturskolan
2. avgifter för musik- och kulturskolan
3. andel elever i frivillig verksamhet

Resurser

Hur mycket pengar satsar kommunen på musik- och kulturskolan? Beloppet räknas i kronor per invånare i åldern 7-15 år.

Avgifter för musik- och kulturskolan

Beloppet avser den medelavgift som tas ut i kommunen.

Andel elever i frivillig verksamhet

Hur stor andel av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som deltar i den frivilliga verksamheten i musikskolan.

Underlagsmaterialet utgörs av statistik hämtad från Sveriges kommuner och landsting, samt uppgifter inhämtade av Sveriges Kulturskoleråd. Underlaget innehåller uppgifter om andel elever i frivillig verksamhet och uppgifter om medelavgift för musikskolan.

Rankningslistan

Kommuner rankas inom respektive kriterium från 1 till 290 där placering 1 utgör bästa värde. Kommuner med samma värde får samma placering. De olika placeringarna summeras för varje enskild kommun och kommunerna rangordnas efter den sammanlagda poängsumman.

Den kommun som uppnår lägst poängsumma hamnar i topp. De kommuner som inte lämnat uppgifter till Sveriges Kulturskoleråd om avgifter i musik- och kulturskolan eller antal elever i den frivilliga verksamheten rankas som 290 i dessa kriterier.

  • Skapad 2015-06-02
  • Uppdaterad 2016-06-02
Frågor & Svar