Lärarförbundet
Bli medlem

Sveriges bästa medlemskommunikation nytt mål för Lärarförbundet

- Vårt mål är glasklart, vi ska ha Sveriges bästa medlemskommunikation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand om beslutet till ny kommunikationsstrategi. Vi ska vara mer relevanta och involvera och engera mer än vad vi gör idag.

På torsdagen antog Lärarförbundets förbundsstyrelse en ny kommunikationsstrategi, ett övergripande styrdokument för all medlemskommunikation, det vill säga alla kanaler som är direkt riktade till och finansierade av medlemmarna. Målsättningen är hög; Lärarförbundet ska ha Sveriges bästa medlemskommunikation.

- Vi gör mycket kommunikation som är bra redan idag, men med en ny övergripande strategi kommer vi inte bara nyttja medlemmarnas resurser effektivare, vi kommer dessutom kunna bli snabbare och mer närvarande och kommunicera där, och om det, våra medlemmar vill. Vår digitala utveckling måste gå fortare om vi inte ska bli omsprungna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Flera delar i den nya strategin innebär en tydlig satsning på mer dialog med medlemmarna, att förbundet i högre grad ska se individens behov i kommunikationen och synliggöra medlemskapets värde.

- Vi måste få mycket mer dialogfokus på vår kommunikation. Det handlar om att lyssna mer och skapa tvåvägssamtal både med medlemmar och presumtiva medlemmar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Strategin prioriterar också att utveckla den digitala kommunikationen. Det handlar om att skapa digitala verktyg för att bidra till direktkommunikation mellan medlemmar och skapa fler forum för medlemmar att föra debatt och göra sin röst hörd.

En viktig del i förbundets strategi är att kvalitetsjournalistik även fortsättningsvis kommer att vara en bärande del i medlemserbjudandet. Arbetet på förbundets tidningsredaktioner leds precis som idag av chefredaktörerna och tar sin utgångspunkt i det redaktionella programmet, tryckfrihetsförordningen och bidrar till den nya strategin. Journalistiken kommer distribueras både i papperstidningar och i digitala plattformar.

- Den journalistik som våra anställda journalister gör är en viktig medlemsförmån som vi ska vårda, säger Johanna Jaara Åstrand. Våra tidningar ska erbjuda medlemmarna riktigt bra kvalitetsjournalistik om de frågor som intresserar och engagerar. Journalistiken är ett viktigt bidrag till att stärka relationen mellan medlemmarna och Lärarförbundet.

  • Skapad 2018-03-16
Frågor & Svar