Lärarförbundet
Bli medlem

Svenska skolor toppar listan över antal nationella prov

Sverige ligger i världstoppen när det gäller mängden nationella prov. Jämfört med andra länder i Pisatoppen använder andra länder nationella prov i betydligt mindre utsträckning. Från lärarhåll varnas att undervisningen blir lidande av mängderna med prov som ska rättas.

I en rapport som Lärarförbundet presenterade tidigare i år, framgår det att nästan två av tre grundskollärare anser att kvalitén på undervisningen påverkas ganska eller mycket under provperioden. En allvarlig signal enligt Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén

– Det finns lärare som rättar fler än 500 prov under några veckor. Det är klart att det går ut över den vanliga undervisningen, det är befängt att tro annat, säger Eva-Lis Sirén till SvD.

Sjukskrivningarna skjuter i höjd

SvD har varit i kontakt med flera lärare som vittnar om hög arbetsbelastning och sjukskrivningar. Flera lärare berättar att de tvingas ställa in lektioner för att hinna med rättningen. Förra våren rättade Susanne Morgan, lärare på Frejaskolan i Gnesta, 588 nationella prov. Hon är lärare i årskurs 6 och därmed föll alla ämnesprov i årskursen på henne.

– Jag jobbade och sov, jobbade och sov. Till slut sov jag hela helgerna för att kunna återhämta mig, berättar hon för SVD.

Till råga på allt missade hon viktiga moment i undervisningen, när i stort sett alla tid gick åt till att förbereda, skriva och framför allt rätta proven. Prov som inte testade någon ny kunskap utan sådant eleverna lärt sig under flera år. 

Få länder har så många nationella prov som Sverige 

Tidigare betyg och fler nationella prov ska säkerställa kunskapsnivån hos de svenska eleverna. Ändå har inte proven kunnat förutsäga det svenska raset i Pisamätningen. Trots att de svenska kunskaperna sett till Pisa har försämrats år för år, har någon försämring inom nationella prov eller betyg inte skett.

Få länder i världen har också så många nationella prov som Sverige, visar statistik som SVD har tagit del av. För fem år sedan var nationella prov i matematik, svenska och engelska obligatoriska i årskurs 9 och frivilliga i årskurs 5.

Nationella proven är ingen garanti för goda resultat 

Idag görs tolv olika prov i grundskolan i årskurserna 3,6 och 9. Till varje prov hör flera delprov. Därmed hör Sverige till toppländerna i världen när det kommer till nationella prov för samtliga elever i landet. 

Det visar en sammanställning av olika länders nationella prov utifrån en studie från OECD som jämför länders utvärderingssystem i skolan (Synergies for Better Learning - an international perspective on evaluation and assessment, 2012)*. Dock tycks det inte finnas någon koppling mellan goda resultat och många nationella prov, konstaterar Lärarförbundet som jämfört länderna.

Så tillämpas nationella prov i andra länder 

Finland, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland och Tyskland, som alla ligger högt i Pisa-mätningar, gör stickprov och ger bara nationella prov till ett mindre urval av eleverna i landet. I Polen testas bara årskurs 6. Flera länder, som England, Japan, Frankrike och Österrike, har nationella prov för alla elever, men bara i två eller tre ämnen och i två årskurser.

De länder som sticker ut vid sidan av Sverige när det gäller mängden nationella prov är Sydkorea och Danmark - men i Danmark görs och rättas alla prov digitalt.

Tid måste läggas på elever och undervisning 

Eva-Lis Sirén påpekar att det inte är mängden nationella prov som avgör länders skolresultat, sett till statistiken.

– Ett berg av administration, papper, planer, matriser, mallar och byråkrati har vällt över lärarna under de senaste åren. Nationella prov är viktiga, men det här håller inte. Huvudutmaningen för oss är att förbättra resultaten. Lärarna måste få ägna sig åt eleverna och åt undervisning, säger Eva-Lis Sirén.

  • Skapad 2014-05-12
Frågor & Svar