Lärarförbundet
Bli medlem

Svenska – med rätt att läsa – Fredrik Sandström, tisdag den 8 februari

Varför rasar svenska elevers läslust egentligen och vad kan skolan göra åt det? Svenskämnet är ett ämne där skönlitteratur, läsning och upplevelser borde stå i centrum.

Svenskämnet är ett ämne där berättelsen, samtalet och de utmanande frågorna ges stort utrymme när eleven utforskar sin inre och yttre värld. I stället präglas ämnet stundtals av mekanik, strategier och form, när eleverna förväntas producera olika texttyper på löpande band. Hur kan det komma sig?

Svenska ska ju vara ett ämne som känns både angeläget och meningsfullt. Fredrik Sandström visar med exempel ur undervisningen, hur gemensamma läs- och skrivprojekt kan byggas upp, där både innehåll och form samspelar. Föreläsningen ger dig förhoppningsvis tankar om hur du själv förhåller dig till svenskämnet och elevernas läsning.


Fredrik Sandström är svensklärare på Gäddgårdsskolan i Arboga och har undervisat i grundskolans samtliga årskurser. Han är grundare av och verksamhetsansvarig för Lektionsbanken och Förskolebanken samt krönikör på Ämnesläraren. Fredrik är också styrelseledamot i Lärarstiftelsen och Svensklärarföreningen. 2017 tilldelades han svensklärarpriset


Vårens inspirationskvällar

  • Skapad 2021-11-10
Frågor & Svar