Lärarförbundet
Bli medlem

Svenska elevers mattekunskaper i fokus

Nu har svenska elevers mattekunskaper hamnat i rampljuset. Bland annat genom finansminister Anders Borg (M) kritiserade uttalande om att eleverna ägnar för lite tid åt att räkna i skolan, samt med anledning av Kalla faktas program om mattematikraset.

Kritiken mot finansminister Anders Borg (M) har varit hård sedan hans uttalande om den svenska skolan, och om att elever räknar för lite på lektionerna. Ministern förklarade att det inte går att "känna mattetalen" och att det inte hjälper att "hela gruppen håller varandra i händerna".

Han borde praktisera som mattelärare

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tycker att Anders Borg är i behov av kompetensutveckling och förbundet bjuder därför in honom för att praktisera som mattelärare.

– Det finns många skickliga matematiklärare och det vill vi visa Anders Borg. Han har mycket på sitt bord, så vi hjälper honom gärna att fylla de kunskapsluckor kring läraryrket som han olyckligtvis har gett oss exempel på, säger Eva-Lis Sirén till Expressen

Kalla fakta granskar mattekunskaperna

Tisdag kväll kl. 21.30 sänder Kalla fakta, i TV4, programmet "Matematikraset". En granskning av svenska elevers bristande kunskap i matematik och vad det beror på. En av de medverkande i avsnittet är Ola Helenius, biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, vid Göteborgs universitet.

Ge lärarna mer tid för utveckling

Ola Helenius anser att bättre matematikresultat kan nås genom att lärarna får mer tid för att kunna utveckla undervisningen och reflektera kring förbättringsmöjligheter.

- Allt som stödjer att lärarna får fokusera på sin undervisning är bra. Det gynnar alla, lärare, elever och skolresultaten, säger Ola Helenius.

Betyg ökar inte motivationen

Han är skeptisk till att betyg i lägre klasser skulle motivera till bättre undervisning och bättre resultat.

– För att stimulera till bättre undervisning är betyg ett trubbigt instrument som i värsta fall kan försvåra lärares arbete. Tidiga betyg eller ej är en ideologisk fråga som passar bra för att skapa motsättningar i politiska debatter. Det är synd om en sådan fråga skall ta fokus från större och viktigare skolfrågor.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här