Lärarförbundet
Bli medlem

Svårt att få tag på lärarvikarier

Hälften av lärarna får sällan eller aldrig vikarie. Svårast är det i gymnasieskolan. Det visar en undersökning av Novus, som Lärarförbundet låtit göra. -Lärarbristen får ytterligare ett ansikte, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

En färsk undersökning som Lärarförbundet låtit Novus genomföra visar att lärarna alldeles för sällan ersätts om de av någon anledning är borta. Hälften av lärarna uppger att de ibland, sällan eller aldrig får vikarie. Endast 4 procent får alltid vikarie.

Gymnasielärarna sticker ut – 6 av 10 uppger att de sällan eller aldrig får vikarie.

- Lärarbristen får ytterligare ett ansikte. Det är svårt att hitta vikarier. Och återigen är det eleverna och lärarna som drabbas. Elevresultaten måste förbättras, och då krävs lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bidrar till samvetsstressen

Kollegor som skulle kunna hjälpa till har redan överfullt på sitt bord och detta resulterar ofta i en ohållbar situation.

-Bristen på vikarier ökar lärarnas arbetsbelastning. Vetskapen om att det jag skulle ha gjort idag inte görs av någon annan bidrar till den samvetsstress som många lärare redan känner, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fler lärare måste anställas

Även om man inte vet precis när, så vet man med säkerhet att lärare blir sjuka eller måste vabba. Det bör därför finnas en plan för hur man löser korttidsfrånvaro.

- Med bra undervisning även när ordinarie lärare är borta riskerar inte eleverna att hamna efter. Men ska man kunna ta höjd för de tillfällen när en lärare är frånvarande måste fler lärare anställas. Kunskap kommer inte av sig själv, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2015-03-27
Frågor & Svar