Lärarförbundet
Bli medlem

Svårt att arbeta under graviditeten

Ibland går det inte att fullgöra sina arbetsuppgifter eller att arbeta över huvudtaget under hela eller delar av graviditeten. Foto: Arteida, Unsplash

Ibland går det inte att fullgöra sina arbetsuppgifter eller att arbeta över huvudtaget under hela eller delar av graviditeten. Foto: Arteida, Unsplash

För en del går det inte att utföra sina arbetsuppgifter eller arbeta över huvud taget under graviditeten. Om så är fallet för dig ska du i första hand prata med din arbetsgivare och begära att få andra arbetsuppgifter. Om det inte går kan du ansöka om graviditetspenning eller bli sjukskriven.

Andra arbetsuppgifter

Om dina ordinarie arbetsuppgifter medför risker i och med din graviditet har du rätt till att byta arbetsuppgifter. Ett annat skäl till att byta arbetsuppgifter är om du som är gravid har nedsatt arbetsförmåga och arbetet är fysiskt påfrestande. På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa mer om risker vid arbete som utförs av arbetstagare som är gravida, nyss har fött barn eller ammar. Om din arbetsgivare inte kan lösa frågan med omplacering kan det bli aktuellt med graviditetspenning.

Graviditetspenning

Graviditetspenning motsvarar sjukpenning och kan beviljas om arbetet inte får utföras på grund av risker i arbetsmiljön. Det kan även beviljas om din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av graviditeten och du har ett fysiskt påfrestande arbete.

Du ansöker själv hos Försäkringskassan om graviditetspenning. Om ansökan sker på grund av fysiskt påfrestande arbete är det viktigt att du i ansökan beskriver dina arbetsuppgifter.

Sjukskrivning

Om du inte blir beviljad graviditetspenning kan du fråga din läkare om du kan bli sjukskriven.

Föräldrapenning före förlossning

Om du varken blir beviljad graviditetspenning eller blir sjukskriven av din läkare kan du välja att börja ta ut föräldrapenning. Det kan du göra tidigast 60 dagar före beräknad förlossning.

  • Skapad 2013-05-14
  • Uppdaterad 2018-02-13
Frågor & Svar