Lärarförbundet

Studieförbunden - sammanfattning av kollektivavtalet

Lärarförbundets nuvarande kollektivavtal med Studieförbunden (före detta Folkbildningsförbundet) är ettårigt och gäller fram till den 31 augusti 2017.

Du som är anställd hos en arbetsgivare som ingår i Studieförbunden omfattas av det nya kollektivavtalet.

Efter förhandlingar under september och oktober månad har Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 20161027 träffat ett ettårigt nytt kollektivavtal med Studieförbunden. Arbetsgivarparten har förhandlat med Lärarnas samverkansråd via arbetsgivarorganisationen IDEA.

I många år har lönefrågan för ledare och lärare inom Studieförbunden varit den stora frågan för Lärarförbundet i förhandlingar med Studieförbunden. Så även i årets förhandlingar. Det är dock med stor frustration vi kan konstatera att det inte gått att få gehör för att extra satsningar måste göras på ledares/lärares löner inom studieförbunden. Avtalet ger samma löneökningstakt som hela arbetsmarknaden – vi vill mer.

Avtalsperiod

Överenskommelsen är ettårig och gäller från den 1 september 2016 till och med den 31 augusti 2017.

Lön

Löneavtalet innebär lägst 2,2 % för tillsvidareanställda ledare/lärare samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst 3 månader eller mer ( dock ej objektsanställda). Siffran utgör inte någon individgaranti utan lönen fastställs i lokala revisionsförhandlingar. I det fall lokal arbetstagarorganisation har fyra eller färre medlemmar hos arbetsgivaren kan procenttalet frångås om arbetsgivaren inte fullt ut kan tillämpa individuell lönesättning. Ekonomiska skäl är inte något

godtagbart skäl att frångå avtalat löneökningsutrymme.

För objektanställda och timanställda cirkelledare/lärare med en anställning om minst 25 procent av en heltidsanställning utgörs löneökningen av en individgaranti på 2,2 procent. Löneavtalet innebär också en höjning av lägsta timlön för objektanställda till 168 kr/ timme.

Retroaktiv lön gäller för samtliga från och med 1 september 2016.

Villkorsavtalet

I avtalets villkor har förändringar gjorts i anställningsvillkoren där tillsvidareanställning blir huvudregel. Likaså kommer objektanställning endast att vara möjlig på särbestämmelse 1. En övergångsbestämmelse reglerar de redan träffade objektanställningars avslut. På övriga särbestämmelser kan överenskommelse om anställning på viss tid med timlön träffas vid enstaka och kortare kurser .

Parterna har också tydliggjort skrivelser kring timanställning och timlön.

Det finns två olika timlöndefinitioner dels en timlön för en undervisningstimme à 45 minuter och en timlön för en klocktimme à 60 min.

En förändring gäller föräldralediga arbetstagare som vill avbryta sin ledighet och uppbära lön under sport- påsk och höstlov. Dessa behöver återgå i tjänst sju dagar före lov.

Särbestämmelserna har fått likvärdiga lydelser kring förtroendearbetstid samt möjligheter att teckna lokala kollektivavtal.

Övrigt

Resultatet innebär även en protokollsanteckning kring arbetsgivarens lokala ansvar för att påbörja ett systematiskt arbetsmiljöarbete kring den nya föreskriften ” Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här