Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

Studieförbunden - sammanfattning av kollektivavtalet

Lärarförbundets nuvarande kollektivavtal med Studieförbunden löpte ut 31 augusti 2020. Det uppsagda kollektivavtalet fr.o.m. 2020-08-31 prolongeras att gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.


Avtalsrörelse 2020

Lärarförbundets nuvarande kollektivavtal med Studieförbunden löpte ut 31 augusti 2020. Det uppsagda kollektivavtalet fr.o.m. 2020-08-31 förlängs att gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Lärarförbundet har återupptagit förhandlingar om nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen IDEA.

Vilka konsekvenser får det här för medlemmarna?

Lönerevisionen kan bli fördröjd som normalt skulle ha skett 1 september. Det är i för sig inte onormal att löneprocessen blir fördröjd under avtalsrörelsen.

Lönerevisionen 2020
På en del håll dyker det upp frågor om lönerevision för 2020, till exempel arbetsgivare som vill starta igång den lokala löneprocessen. Om din arbetsgivare kontaktar dig och vill starta igång den lokala löneprocessen är vår sammanfattade rekommendation följande:

  • Lönesamtal/lönesättande samtal bör inte hållas innan ett centralt avtal om lönerevision finns
  • Att däremot prata om omvärldsanalys, ekonomiska förutsättningar, lönestruktur, samt att hålla resultatsamtal/utvecklingssamtal är fullt acceptabelt.

Övriga villkor

En del avtalstexter behöver redigeras för att följa den nuvarande lagstiftningen till exempel när det gäller karenavdrag och LAS-ålder.

Vad gör Lärarförbundet?

Lärarförbundet förhandlar med arbetsgivarorganisationen IDEA. Sedan 1 januari 2020 är åtta av tio studieförbunden medlemmar i IDEA. Inom kort kommer att bjuda in dig som är ombud för extra information i samband med avtalsrörelse.

Har du frågor om processen - kontakta ansvarig ombudsman Mardjan Dubois, mardjan.dubois@lararforbundet.se.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här