Lärarförbundet
Bli medlem

Strutspolitik kan leda till skola utan lärare

​Utbildningsutskottet i riksdagen har antagit ett förslag till statsbudget på skolområdet. Den innehåller satsningar, men det är otillräckligt och felriktat.

– Både regeringen och Alliansen har förstått behovet av ökade resurser till skolan. Men nu måste alla också inse vilka satsningar som faktiskt gör skillnad. Vad skolan behöver är lärare. Vi står inför en alarmerande lärarbrist. Ska vi lyckas locka lärare till yrket måste statusen höjas, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Utbildningsutskottets majoritet föreslår i betänkandet en stor satsning på fler lärare i lågstadiet.

– Det är klokt med satsningar i grundskolans tidiga år men SCB underströk så sent som i förra veckan att lärarbristen nu börjar synas på allvar i grundskolans lägre åldrar. Så visst finns behovet men var tänker man hitta lärarna? säger Johanna Jaara Åstrand.

Alliansen blundar för högre lärarlöner

En avgörande skillnad mellan riksdagsmajoritetens budget och regeringens budget är att regeringens budget innehöll en satsning på tre miljarder på lärares löner inom ramen för partsgemensamma samtal.

– Det är en gåta hur Alliansen kan blunda för behovet av generellt sett högre lärarlöner. Med satsningar på fler lärare utan förslag om hur man verkligen lockar nya till yrket kan lärarkrisen både fördjupas och förlängas. Det är inget annat än strutspolitik och går ut över eleverna som riskerar att mötas av antingen större klasser eller outbildade lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2014-12-17
Frågor & Svar