Lärarförbundet
Bli medlem

Storstäderna är negativa till betygstest från fyran

Efter regeringens och Alliansens besked förra veckan om att införa betyg på prov från årskurs fyra i 100 skolor, kommer nu bakslaget. Flera storstäder säger nej till erbjudandet om att delta, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det var i förra veckan som Jan Björklund (FP) och Gustav Fridolin (MP) presenterade en överenskommelse som bland annat innebar att det skulle införas en begränsad och frivillig försöksverksamhet med betyg från fjärde klass. Max 100 skolor från hela landet skulle delta, med start 2017 fram till 2020.

Men nu visar information som vi har fått från våra lokalavdelningar, att Stockholm, Uppsala, Malmö, Umeå, Västerås, Linköping och Hofors säger blankt nej till att testa betyg i årskurs fyra i de kommunala skolorna.

– Den senaste forskningen visar att varken hög- eller lågpresterande elever tjänar på tidigare betyg. Det behövs helt andra insatser. Tidigare betyg är inget svar på de utmaningar som skolan har, säger Lärarförbundet ordförande Johanna Jaara Åstrand till Metro.

Stor osäkerhet till försöksverksamheten

Flera andra kommuner är också tveksamma till att delta, rapporterar Metro, bland annat Luleå, Mora, Sollentuna, Norrköping, Göteborg och Vellinge. Friskolekoncernen Academedia, som har cirka 50-skolor med fjärdeklasser runt om i landet, är negativt inställda, men kommer att låta varje enskild skola ta beslut på egen hand.

– När skolans "big five" Stockholm, Academedia, Göteborg, Malmö och Uppsala bestämt sig för att inte delta i testverksamheten betvivlar jag att man kan dra några generella slutsatser av försöken, säger Jaara Åstrand.

Svårt att genomföra betygstesten

När flera storstäder och kommuner redan nu har sagt att de inte är intresserade av att införa betyg på prov från fyran, tror Lärarförbundet att det kan bli svårt att genomföra försöksverksamheten.

– Med tanke på att både lärare, föräldrar och även rektorer är mycket skeptiska till tidigare betyg skulle det förvåna mig om det blir kö till den här testverksamheten, säger förbundsordföranden.

Det här är viktigare än betyg i årskurs 4!

Vi tycker att det finns mycket viktigare saker att sätta fokus på än att betygssätta tioåringar. Politikerna måste fokusera på det som gör skillnad för kunskapsresultaten och läraryrkets attraktivitet:

Resurser så att varje elev får det stöd de behöver, till exempel fler speciallärare

Twittra budskapet:

Höja lönerna och locka unga till yrket och erfarna lärare att stanna kvar.

Twittra budskapet:

Minska arbetsbelastningen och skapa tid att planera och genomföra undervisningen.

Twittra budskapet:

Tycker du som oss? Hjälp till!

Sprid budskapet med hjälp av våra delningsbilder på Facebook

Vi är långt ifrån ensamma om att tycka så här...

Opinionsmätningar om betyg från årskurs 4

Vad säger forskningen?

Vetenskapsrådet har granskat tusentals vetenskapliga studier och artiklar och drar slutsatsen att det inte finns något vetenskapligt stöd för att tidigare betyg skulle förbättra skolresultaten. De pekar också på att det inte verkar finnas något annat EU-land som har ett betygssystem som reformerats så flitigt som Sverige.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här