Lärarförbundet
Bli medlem

Stora pensionsavgångar ökar bristen på speciallärare

- De här siffrorna är smärtsamt tydliga,  lärarbristen är på väg att bli än mer akut än den redan är på många håll. Detta är en ödesfråga för Sverige, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

- De här siffrorna är smärtsamt tydliga, lärarbristen är på väg att bli än mer akut än den redan är på många håll. Detta är en ödesfråga för Sverige, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Om tio år kommer 45 000 lärare gå i pension, visar Lärarförbundets nya statistik. Det kommer att öka lärarbristen ännu mer, störst är behovet av speciallärare. Lärarförbundet kräver nu att politiker både nationellt och lokalt tar sitt ansvar för att åtgärda lärarbristen.

I många delar av landet kommer den stora lärarbristen att bli än mer problematisk inom några år, då stora grupper av lärare går i pension. Lärarförbundet har tagit fram statistik som visar att över 45 000 yrkesverksamma lärare är över 55 år och beräknas därmed gå i pension inom tio år. Störst är problemen i Norrbottens län där var tredje lärare kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren.

- De här siffrorna är smärtsamt tydliga, lärarbristen är på väg att bli än mer akut än den redan är på många håll. Detta är en ödesfråga för Sverige – en god utbildning är nyckeln till framtiden och till arbetsmarknaden för våra barn och ungdomar, men det kräver en återväxt av utbildade och engagerade lärare på alla håll i landet, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hälften av speciallärarna går i pension

Den yrkesgrupp som kommer att ha flest pensionsavgångar framöver är speciallärarna och specialpedagogerna, där i princip hälften - 49 procent - idag är över 55 år. Men även bland lärare i praktiska/estetiska ämnen kommer många att gå i pension. Lägst pensionsavgångar finns bland grundskollärare, där enbart 22 procent är över 55 år.

Enligt regeringens beräkningar kommer det att saknas 60 000 lärare år 2019 och Lärarförbundet kräver nu att politiker både nationellt och lokalt tar sitt ansvar för att åtgärda lärarbristen, inte minst när det gäller speciallärare.

"Fortsätt uppvärdera lön och arbetsvillkor"

- Vi vet så väl vad som behövs: att fler både vill bli och fortsätta vara lärare och att fler lärare får förutsättningar att vidareutbilda sig till speciallärare och specialpedagoger. För att det ska bli verklighet krävs fler utbildningsplatser och bättre förutsättningar ute på skolorna. Läraryrket har varit ett väldigt eftertraktat yrke och kan bli det igen, men det kommer krävas en fortsatt ordentlig uppvärdering av både lön och arbetsvillkor, säger Johanna Jaara Åstrand.

Statistiken mättes i november 2015 och avser Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar i kommunal sektor som är över 55 år. Statistiken är uppdelat på de sex största lärarkategorierna gymnasielärare, grundskollärare, förskollärare, lärare i praktiska/estetiska ämnen, speciallärare/-pedagoger samt fritidspedagoger.

Se läget i ditt län

I tabellen nedan kan du ser hur lärarbristen på grund av pensionsavgångar ser ut i alla län. Statistiken avser medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund inom kommunal sektor.

Andel 55 år och äldre Antal 55 år och äldre Antal hela länet
Stockholms län 29% 7 346 25 105
Uppsala län 29% 1 487 5 131
Södermanlands län 29% 1 391 4 772
Östergötlands län 26% 2 172 8 397
Jönköpings län 25% 1 959 7 977
Kronobergs län 26% 976 3 747
Kalmar län 28% 1 346 4 793
Gotlands län 31% 320 1 036
Blekinge län 25% 772 3 080
Skåne län 25% 5 517 22 199
Hallands län 25% 1 524 6 116
Västra Götalands län 26% 7 763 29 821
Värmlands län 26% 1 498 5 788
Örebro län 26% 1 448 5 597
Västmanlands län 27% 1 153 4 223
Dalarnas län 31% 1 517 4 932
Gävleborgs län 28% 1 501 5 377
Västernorrlands län 29% 1 397 4 764
Jämtlands län 32% 715 2 226
Västerbottens län 27% 1 606 5 979
Norrbottens län 33% 1 660 5 073


  • Skapad 2016-09-08
Frågor & Svar