Lärarförbundet
Bli medlem

Stora brister i riskbedömningar av rektorers arbetsmiljö

Bara 4 av 10 arbetsgivare genomför riskbedömningar som rör rektorers arbetsmiljö. Detta trots att arbetsgivaren bär det lagstadgade ansvaret för att se till att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete för rektorerna.

En ny undersökning Kantar Sifo gjort på uppdrag av Lärarförbundet visar att endas 43 procent av arbetsgivarna genomför riskbedömningar kring rektorers arbetsmiljö.


Riskbedömningar ska göras regelbundet och är ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. När det sker förändringar som kan medföra risker i medarbetarnas arbetsmiljö ska detta undersökas. Det gäller naturligtvis vid budgetnedskärningar eller omorganisationer, men också i högsta grad under en pandemi som medfört förhöjd arbetsbelastning och förändrade förutsättningar.


- Det är anmärkningsvärt att färre än hälften av arbetsgivarna tar sitt ansvar när skolan som samhällsbärande funktion står mitt i pandemins centrum. Skolledare runt om i landet arbetar stenhårt för att se till att verksamheterna går runt, och det minsta man kan önska sig då är att arbetsgivaren uppfyller sitt åtagande och tar ansvar för deras arbetsmiljö, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.


Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som resulterar i en god arbetsmiljö för skolledare är en grundförutsättning för en välfungerande verksamhet. Siffrorna visar att det fortfarande är en bra bit kvar innan arbetsgivarna uppfyller sina arbetsmiljöåtaganden gentemot cheferna i verksamheten. Lärarförbundet Skolledare ser också att det behövs tydligare och kraftfullare författningar för att skolledare ska få rimliga förutsättningar för sitt ledarskap och sitt uppdrag. Därför riktar förbundet också krav mot regeringen:


- Att få rätt förutsättningar för jobbet är kanske den viktigaste faktorn för en god arbetsmiljö. Lärarförbundet Skolledare kräver att regeringen tar fram en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skola och förskola, och att regeringen förtydligar huvudmannens ansvar för att ge tillräckliga förutsättningar till verksamheterna, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.


Vill du veta mer om skolledares arbetsmiljö? Lärarförbundet Skolledare har tagit fram ett omfattande material som ska stötta dig som skolledare i alla de delar som rör din arbetsmiljö. Läs mer här: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/arbetsm...

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här