Lärarförbundet
Bli medlem

Stor press på skolledarna under coronapandemin

Över hälften av Sveriges skolledare anser att arbetsbelastningen ökat den här våren. Coronapandemin riskerar också att fortsätta påverka skolledares arbetsmiljö även framöver.

Siffrorna visar att en vår av stora prövningar ligger bakom oss, men än är inte problemen över.

Kantar Sifo genomförde, på uppdrag av Lärarförbundet, två enkätundersökningar under Coronapandemin med syfte att kartlägga hur skolledare och lärare upplevt denna vår. För att undersöka hur läget ser ut ställdes frågor kring fyra områden:

 • Arbetsbelastning
 • Stöd från arbetsgivaren
 • Oro för medarbetarna
 • Behov av insatser

Här är några av rapportens slutsatser:

 • Arbetsbelastningen har ökat för en majoritet av rektorerna
 • Fyra av tio arbetsgivare genomför riskbedömningar som rör rektorers arbetsmiljö
 • Nio av tio skolledare anser att deras arbetsgivare varit tydliga med informationen om det rådande läget och de beslut som fattas
 • En majoritet av skolledarna är oroliga för sina medarbetares arbetsbelastning
 • En majoritet av skolledarna är oroliga för att deras medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om Coronapandemin fortsätter i höst
 • Fyra av fem skolledare anser att det är svårare än vanligt att ansvara för medarbetarnas arbetsmiljö
 • För skolledare är de viktigaste insatserna för att underlätta arbetssituationen under coronapandemin att de kan prioritera sitt huvuduppdrag och att Skolinspektionens granskningar ska stoppas under hela 2020.

Lärarförbundet kräver nu att:

 • Skolinspektionens granskningar under 2020 stoppas för att inte riskera att öka arbetsbelastningen för en redan ansträngd skolledarkår
 • Skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att rektorer har tillräckliga förutsättningar för att klara hela sitt uppdrag
 • Regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för hela skolans personal

Läs hela rapporten som PDF


 • Skapad 2020-06-25
 • Uppdaterad 2020-06-29
Frågor & Svar