Lärarförbundet
Bli medlem

Stopp för högskolebehörighet på yrkesprogram

Grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram med möjlighet att välja bort – det var en reform som för bara några månader sedan såg ut som den skulle bli verklighet. Men på grund av positioneringar inför valet röstades förslaget idag ner i riksdagen.

Propositionen som skulle återinföra högskolebehörighet på yrkesprogrammen hade tills för bara några månader sedan majoritet i riksdagen. Partier från båda blocken, tillsammans med såväl näringsliv som elever som fackförbund, såg de stora fördelarna med att stärka yrkesutbildningarnas status och kvalitet, möjliggöra för livslångt lärande och öppna dörrar snarare än stänga dem.

Men i april gick Alliansen ut gemensamt och sa att de kommer att rösta emot propositionen. De berättade då att de istället vill satsa på tvåårig så kallad yrkesskola. Idag röstade därför allianspartierna med stöd av SD ner förslaget om grundläggande behörighet.

- Jag är väldigt besviken. Förslaget hade kunnat bidra till att höja statusen för yrkesprogrammen och säkerställa att fler elever får möjlighet att vidareutbilda sig och växla karriär senare under arbetslivet. Det hade hjälpt till att säkra framtidens arbetsmarknad. Nu är vi tillbaka på ruta ett, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förslaget hade majoritet för bara några månader sedan

År 2011 valde regeringen att förändra yrkesprogrammen så att de kurser som skulle ge högskolebehörighet blev något man blev tvungen att välja till. Förhoppningen var att göra yrkesprogrammen mer attraktiva. Men förändringen ledde till det motsatta. Sedan 2011 har andelen elever som väljer att läsa ett yrkesprogram minskat med en tredjedel. Detta samtidigt som industrin och välfärden skriker efter arbetskraft och kompetens.

För att komma åt problemet med det sviktande elevunderlaget föreslog därför gymnasieutredningen år 2016 att grundläggande högskolebehörighet med möjlighet att välja bort ska bli standardval på yrkesprogrammen. Ett förslag som fick ett starkt gehör i stora delar av det svenska samhället.

Lärarförbundet är en av de aktörer som längre drivit att alla nationella program ska ge grundläggande högskolebehörighet. Det mot bakgrund av att det är kunskaper som krävs för att ge alla elever fulla möjligheter efter gymnasieskolan. Grundläggande högskolebehörighet är ofta helt avgörande för ett livslångt lärande.

Lärarförbundet kommer att använda sina kanaler för att fortsätta kämpa för rätten till grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen
  • Skapad 2018-06-19
Frågor & Svar