Lärarförbundet
Bli medlem

​Stödmaterial om introduktionen för nyexaminerade

Alla nyexaminerade lärare och förskollärare har rätt till en introduktionsperiod när de börjar jobba. Med syfte att stödja arbetet med introduktionsperioden har Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram ett gemensamt stödmaterial.

Introduktionsperioden är inte ett krav för att lärarna ska bli legitimerade, men det är fortfarande så att alla nyexaminerade lärare och förskollärare ska genomföra den.

Se parternas film om förutsättningarna för introduktionsperioden.Checklista för introduktionsperioden

Huvudmannanivå

* Är roll- och ansvarsfördelningen på förvaltningen tydlig?

* Är det någon person/funktion på förvaltningen som har det övergripande ansvaret för introduktionsperioden? Om inte, behöver vi utse en sådan?

* Har vi rutiner för att identifiera att det anställs personal som ska genomföra en introduktionsperiod?

* Hur säkrar vi att introduktionsperioden organiseras i enlighet med författningarna?

* Hur säkrar vi att det finns erfarna lärare med kompetens för mentorsuppdraget? I olika ämnen, på olika arbetsplatser?

* Hur säkrar vi att mentorerna får relevant utbildning för sitt uppdrag?

* Hur samordnar vi på huvudmannanivå ifall det saknas lämplig mentor på någon arbetsplats?

* Hur beaktar vi behovet av att personal ska genomföra introduktionsperioden i vår resursfördelning till skolor och förskolor? Ingår det i grundersättningen eller ligger det som en särskild ersättning?

* Hur följer vi upp introduktionsperioden?

Arbetsplatsnivå

* Finns det rutiner för utformning av individuellt introduktionsprogram och uppföljning av den?

* Finns det organisatorisk beredskap för att tillhandahålla de mentorer som behövs?

* Vilka anpassningar av tjänstefördelningen kan göras för att skapa tid för introduktionsperioden?

* Vilken anpassning av undervisning och grupptilldelning kan göras utifrån att läraren är ny i yrket?

Skrivelse till regeringen

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting anser att möjligheterna för mentorer att få relevant utbildning för sitt mentorsuppdrag behöver stärkas. Parterna har därför skickat en skrivelse till regeringen om att det måste säkerställas att det finns ett reguljärt utbud av mentorsutbildning för nya mentorer i hela landet.

Läs hela skrivelsen här.


  • Skapad 2017-05-17
  • Uppdaterad 2018-04-09
Frågor & Svar