Lärarförbundet
Bli medlem

Stöd i arbetet med skolavtal18

I Skolavtal 18 beskrivs det gemensamma arbetet med att komma till rätta med viktiga frågor för lärare och skolledare. En del uppdrag ligger på centrala parter, Lärarnas Samverkansråd, där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår, och SKL. Arbetet är igång och material ska vara klart 31 mars.

De centrala parterna, Lärarnas Samverkansråd, där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår, och SKL började sitt gemensamma arbete i november. Parterna har gett sig själva i uppdrag att gemensamt inventera, sammanställa, komplettera och implementera stöd och följa upp hur det fungerar och tas till vara lokalt.

Stödmaterial ska vara klart 31 mars

Senast sista mars 2019 ska det konkreta resultatet i form av diverse stödmaterial presenteras. Stödet ska främst understödja arbetet med belastningsfrågor och lokal lönestruktur.

Lärarförbundet uppmanar: fortsätt eller börja det lokala arbetet nu!

– De problem som finns med den lokala lönesättningen och lönestrukturen är redan kända lokalt. Nu handlar det om att söka och hitta samsyn om vilka problem som finns hos just er och vilka förbättringar som behöver göras. Det stöd som presenteras under våren kommer förhoppningsvis att bidra till arbetet men det finns inget skäl att avvakta med det lokala arbetet, säger Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet

Lärarförbundet framhåller vikten av ett gemensamt arbete.

– För att rätt frågor ska drivas behöver skolledare och lärare vara självklart delaktiga. Frågor om arbetsbelastning och lön måste bli en del av det dagliga arbetet i verksamheten. Att det här arbetet också görs tillsammans är en självklarhet för oss i Lärarförbundet, säger Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef.

  • Skapad 2019-01-04
  • Uppdaterad 2018-12-21
Frågor & Svar