Lärarförbundet
Bli medlem
Onsdag 12 maj stänger vi våra telefoner kl 12:00 välkommen att höra av dig igen måndagen 17 maj kl 09:00

​Stipendier för fackliga studier utomlands

Foto: Education International

Foto: Education International

Vill du bredda och fördjupa ditt internationella perspektiv? Då kan du söka Lärarförbundets stipendier för fackliga studier utomlands. Stipendier delas ut två gånger per år.

Vem och till vad?

Stipendierna kan sökas av alla medlemmar i Lärarförbundet. Såväl tema som plats för de fackliga studierna varierar stort. Under de senaste åren har medlemmar bland annat studerat samverkansformer i Bosnien, lärarnas arbetstider i USA, fortbildning i Tanzania, fackets opinionsbildning i Serbien, globala fackliga organisationer i Bryssel och lärarorganisationernas roll i skolutvecklingen i Finland.

En del väljer att åka själva, andra i små grupper och en del med hela lokalavdelningens styrelse. Det är syftet med studierna som ska vägleda valet av tema, plats och antalet personer som åker tillsammans.

Förutsättningar

För att kunna söka stipendiet behöver du en inbjudan eller en kontaktperson i en lärarorganisation eller annan facklig organisation i utlandet. Denna fackliga organisation ska vara ansluten till Education International. Ansökan måste vara beviljad före avresan. Stipendiet från Lärarförbundet kan bara vara en del av den totala kostnaden och du måste själv göra en egen ekonomisk insats.

Lärarförbundet ser gärna att flera personer söker stipendium tillsammans, till exempel medlemmar i en avdelningsstyrelse. Gruppen bör dock inte vara för stor, med tanke på att medlen är begränsade. Om flera personer söker tillsammans måste ändå var och en fylla i en ansökan, eftersom stipendierna är individuella. Det kan också vara bra att ta kontakt och informera sin avdelning om ansökan, eftersom avdelningen efter sista ansökningsdatum ombes ta ställning till att tillstyrka ansökan.

Innehåll i ansökan

Till ansökan ska du bifoga ett program, som ska belysa på vilket sätt du kommer att studera fackligt arbete med professionsfrågor eller annan facklig verksamhet. Du ska också bifoga en budget som visar beräknade kostnader för resa och uppehälle (inkomstbortfall ersätts inte och kan inte heller budgeteras som egeninsats). Din egeninsats ska framgå av budgeten.

Här ser du vilket innehåll som ska vara med i din ansökan.

När kan man söka?

Till följd av alla restriktioner kring besök och resande som har uppstått i spåren av Coronapandemin, har det beslutats att ställa in ansökansomgång till stipendiet även för våren 2021.

Med tanke på att vaccinationsprocesser nu är igång på många håll så kan vi på lite sikt se fram emot att det kommer att bli möjligt att resa igen. Dock genomförs vaccinationerna olika snabbt på olika håll i världen vilket gör att tidsperspektivet fortfarande är osäkert.

Vi siktar på att öppna upp för ansökningar till hösten. Preliminärt stoppdatum för ansökningar blir då den 15 oktober 2021 och ansökningarna kommer att kunna göras från den 15 september. OBS! Ovan datum med reservation för hur pandemin utvecklas !

Till stipendieansökan som kräver en medlemsinloggning.

Mer information

Du kan få ytterligare information från Joakim Olsson på 070 - 341 77 06 eller joakim.olsson@lararforbundet.se.

Efterarbete

Vid återkomsten ska du inom tre månader lämna en kort skriftlig rapport som ska kunna publiceras exempelvis här på webbplatsen. Till rapporten ska det genomförda programmet bifogas. Lämpligt innehåll i rapporten kan vara:

  • Varför sökte jag?
  • Vad fick jag ut av besöket?
  • Vad vill jag göra nu?
  • Hur ska jag använda de kunskaper/erfarenheter jag skaffat mig?

Den som får stipendiet kommer att ses som en resursperson och ska vara beredd på att ta egna initiativ för att sprida information. Hur du gör detta kan variera från fall till fall, men olika vägar för erfarenhetsspridning kan vara att:

  • skriva reportage för lokalavdelningen
  • blogga
  • delta på medlemsmöten, ordförandeträffar, styrelsemöten eller globalkurser
  • uppmärksamma lokalpressen på stipendieresan.

Reserapporter

Är du intresserad av att läsa om hur tidigare stipendiater haft det på sina studieresor utomlands? Läs då "Reserapporten" där vi samlar deras berättelser från sina resor runt om i världen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar