Lärarförbundet
Bli medlem

Stipendiaten: ”Vi behöver lära av varandra”

Lärarförbundet delar ut flera stipendier, bland annat ett skrivarstipendium för forskarstuderande medlemmar. Anna Wallin som forskar om matematik i fritidshemmet parallellt med jobbet som grundskollärare är en av mottagarna. – En fantastisk möjlighet att helt få fokusera på forskningen.

Anna Wallin är grundskollärare och forskarstuderande på Stockholms universitet. Inriktningen på hennes forskning är matematik på fritidshemmet.

Det gav mycket – allt från djupa diskussioner till forskarkontakter och vänner för livet.

Att fritidshemmen för några år sedan fick ett kapitel i läroplanen var något som väckte Annas intresse. Bakgrunden till forskningsintresset är de matematiska situationer och interaktioner som fritidshemmet erbjuder samt fritidshemmets och skolans samverkande roll i relation till matematik.

– Jag har alltid samarbetat mycket med fritidshemmet och varit intresserad av hur elever lär sig i informella sammanhang. Fritidshemmet är en sådan positiv miljö som erbjuder många härliga interaktioner.

Hörde ryktet

Hon läste en master i matematikdidaktik vid Stockholms universitet och fick sedan möjligheten att gå en forskarskola via kommunen. Någonstans längs vägen hörde Anna Wallin om Lärarförbundets skrivarinternat via andra doktorander, och blev intresserad.

– Att få åka i väg en längre tid för att i lugn och ro fokusera på forskningen lät för bra för att vara sant.

Upplägget är att 15 forskarstuderande som också är medlemmar i förbundet efter ett ansökningsförfarande ges möjlighet att åka på skrivarinternat i Åre. Vetenskapliga ledare, som också sitter i Lärarförbundets vetenskapliga råd finns på plats för stöttning.

– Det gav mycket – allt från djupa diskussioner till forskarkontakter och vänner för livet. Jag kan verkligen rekommendera andra att söka.

– Om man ska satsa på forskning behöver man satsa på personen. Jag har alltid varit med i Lärarförbundet, och det här blev första gången jag tog del av det stöd som Lärarförbundet ger.

"Vi behöver forum"

Anna är en av dem som är en bro mellan olika områden, i det här fallet forskningen och skolan. Lärarförbundet som organisation vill också vara bron, platsen, för alla lärarkategorier, från förskolan till universitetet.

Hur lär sig barn och elever i olika praktiker och kontexter?

– Vi behöver forum där vi får mötas och lära av varandra. Hur lär sig barn och elever i olika praktiker och kontexter? Vilka metoder är bra att använda i olika lärandesituationer? Lärarförbundet kan vara det forumet.

Om Anna Wallin

Anna Wallin, grundskollärare med inriktningen 1-7, svenska/SO, matematik och idrott, kommundoktorand, Enköpings kommun.

Är forskarstuderande på Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, parallellt med undervisning på Enöglaskolan i Enköping.


  • Skapad 2019-03-14
Frågor & Svar