Lärarförbundet
Bli medlem

Statligt anställd: Så här fungerar din pension efter årsskiftet

Från årsskiftet träder ett nytt pensionsavtal, PA 16, i kraft för statsanställda. Lärarförbundet har inte skrivit på PA 16, men du som är statligt anställd kommer när det gäller intjänande av och rätt till framtida tjänstepension att omfattas av de nya reglerna.

Vad gäller för mig som medlem i Lärarförbundet och statligt anställd från och med januari 2016?


Om du är född 1987 eller tidigare:

Du påverkas inte alls av de ändringar som blir en följd av det nya avtalet, PA 16. Du hittar dina pensionsvillkor i PA 16 Avdelning II. Det innebär att du från och med år 2016 omfattas av samma pensionsavtal och regler för tjänstepension som tidigare. Läs mer om ditt avtal här.

Om du är född 1988 eller senare:

Från och med januari 2016 omfattas du av pensionsbestämmelserna i PA 16 Avdelning I. PA 16 ger bland annat rätt till en löpande pensionspremie som uppgår till 4,5 procent av lönen. Om du har en lön som överstiger cirka 37 000 kronor per månad är pensionspremien 30 procent av den del av lönen som överstiger denna gräns.

Det nya pensionsavtalet innehåller dessutom en ny pensionsdel, kallad Ålderspension flex, som ger ytterligare 1,5 procent av den kontant utbetalda lönen i pensionsinbetalning. Ålderspension flex har ingen inkomstgräns vid cirka 37 000 kronor per månad, utan procentsatsen 1,5 procent gäller för hela lönen.

Övergångsregler under det första halvåret 2016

Under det första halvåret 2016 gäller vissa övergångsregler i samband med införandet av det nya pensionsavtalet. Dessa regler beror på att de administrativa systemen ska ställas om.

• Om du är född 1987 eller tidigare fortsätter pensionsinbetalningarna som tidigare utan något avbrott också under det första halvåret 2016. För den som nyanställs under denna period betalas pensionspremierna till Kåpan (Kåpan Pensioner förvaltar kollektivavtalad tjänstepension för dig som är eller har varit statligt anställd.) utan någon avvikande hantering.

För den individuella delen av pensionen betalas pensionspremier till en nyanställd bara om personen varit statsanställd tidigare och genom den tidigare anställningen har en sådan pensionsförsäkring. För en nyanställd som inte har en sådan försäkring sedan tidigare betalas pensionspremier till den individuella delen först från juli 2016, i förekommande fall med retroaktiv verkan från anställningens början.

• Om du är född 1988 eller senare och var anställd vid utgången av år 2015, fortsätter pensionsinbetalningarna som tidigare utan något avbrott eller avvikande hantering också under det första halvåret 2016. Förhöjd pensionspremie för eventuell lönedel som överstiger cirka 37 000 kronor per månad samt den nya pensionspremien för Ålderspension flex betalas dock löpande först från och med juli månad 2016, i förekommande fall med retroaktiva premier för det första halvåret 2016.

För den som nyanställs under denna period betalas pensionspremierna till Kåpan i princip utan någon avvikande hantering. För den individuella delen av pensionen betalas pensionspremier till en nyanställd bara om personen varit statsanställd tidigare och genom den tidigare anställningen har en sådan påbörjad pensionsförsäkring. För en nyanställd som inte har en sådan försäkring sedan tidigare betalas pensionspremier till den individuella delen först från juli 2016, i förekommande fall med retroaktiv verkan från anställningens början.

För alla som är födda 1988 eller senare gäller att det från och med juli 2016 kan bli aktuellt med omräkning och komplettering av inbetalda pensionspremier under det första halvåret 2016, beroende dels på det som sagts ovan dels på att det nya pensionsavtalet, PA 16 Avdelning II, har ett delvis nytt och för arbetstagaren i vissa fall förmånligare sätt att beräkna den pensionsgrundande lönen, något som av tidsbrist inte kan beaktas vid beräkning av premier redan från och med januari 2016.
  • Skapad 2016-01-18
Frågor & Svar