Lärarförbundet
Bli medlem

Statlig utredning vill ge rektorer ökat skydd mot hot, våld och trakasserier

​Idag tog regeringen emot betänkandet ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner”. Utredningen har bland annat undersökt hur utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner som utbildningspersonal kan få ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott.

Utredningen som presenterades idag, 2 februari, föreslår att de två nya brotten våld eller hot respektive förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion ska införas. På så vis kommer utbildningspersonal – därtill räknat rektorer – att omfattas av ett förstärkt lagskydd.

Lärarförbundet Skolledare har länge drivit att skolledare ska ha ett tydligt skydd i lagen när de utövar sitt yrke. Även om arbetsgivaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna (OSA 2015:4) är det inte tillräckligt.

I en enkätundersökning bland Lärarförbundet Skolledares medlemmar från 2020 framkom att sex av tio skolledare i grundskolan har utsatts för hot av vårdnadshavare under de senaste tolv månaderna.

Sju procent av skolledarna har utsatts för faktiskt fysiskt våld. Fyra av tio svarar att de under det senaste året mött elever som har utsatt dem för hot och var fjärde svarar att de har blivit utsatta för våld.

"Det är en mycket välkommen utredning som uppmärksammar att vi som arbetar i skolan och tar ansvar för vår gemensamma framtid också måste skyddas därefter. Hot, våld eller trakasserier mot en rektor eller annan utbildningspersonal är inte bara ett angrepp mot hen som person, utan också ett angrepp mot en samhällsnyttig verksamhet. Det här bekräftar vår viktiga roll." Det säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.
  • Skapad 2022-02-02
Frågor & Svar