Lärarförbundet
Bli medlem

Statlig eller kommunal. Vad är bäst för skolan?

Johanna Ringarp, forskare vid Södertörns högskola.

Johanna Ringarp, forskare vid Södertörns högskola.

​Statlig eller kommunal skola? Frågan om skolans huvudmannaskap debatteras friskt. Johanna Ringarp, forskare på Södertörns högskola, tar i sin avhandling från 2011 upp fakta om vad som hände 1991.

Redan i sin avhandlings titel avslöjar forskaren Johanna Ringarp att det faktiskt är fel att säga att skolan kommunaliserades för 20 år sedan.

Skolan var redan kommunal och lärarna var anställda av kommunerna. Men lönerna, vilka var centralt fastställda efter antal år i yrket, och övriga anställningsvillkor reglerades av staten, som även delade ut resurser för skolan till kommunerna.

1991 tog kommunerna över arbetsgivaransvaret för lärarna och fick därmed det samlade ansvaret för skolan.

Het fråga

Frågan diskuteras än i dag, men var också en stor fråga när beslutet togs.

– Det fanns en klar majoritet i riksdagen för att kommunalisera lärarnas tjänster, säger Johanna Ringarp.

Syftet var att föra offentlig verksamhet närmare medborgarna. Det demokratiska inflytandet över skolan skulle öka.

En del av större förändring

Johanna Ringarp betonar att kommunaliseringen inte kan ses som en enskild händelse utan att den var en del av en mycket större samhällsförändring.

– Det största misstaget man gör när man pratar om kommunaliseringen är att den inte ses i sitt historiska sammanhang. Den var bara en del av mycket annat som hände i offentlig sektor.

Kommunaliseringen öppnade också för större förändringar. I dag är till exempel friskolor helt naturligt. Johanna Ringarp ser tydligt kopplingen mellan kommunaliseringen och den utvecklingen.

– Den friskolereform som genomfördes 1994 skulle inte ha varit möjlig utan kommunaliseringen.

Vilken skola vill vi ha?

Från en del håll ställs nu krav på att skolan ska "återförstatligas", men att backa bandet och försöka låtsas som inget hänt tycker inte Johanna Ringarp är en bra idé.

– Vi måste ställa oss frågan vilken skola vi har idag. Jag tror inte att föräldrar är beredda att ge upp möjligheten att välja skola till sina barn. Eller att lärare skulle vilja ha tillbaka ett lönesystem där det inte går att påverka sin lön.

  • Skapad 2014-02-18
Frågor & Svar