Lärarförbundet

SCB har levererat fel statistik till Bästa skolkommun

Lärarförbundet uppmärksammades av Statistiska Centralbyrån, SCB, att myndigheten har levererat fel underlag till ett av kriterierna i rankningen Bästa skolkommun 2016.

SCB uppmärksammade Lärarförbundet på felet under torsdagen den 20 oktober.

- Det är väldigt allvarligt att SCB levererar fel statistik. De har dessutom gett oss en utförlig och mycket trovärdig förklaring till varför siffrorna ser ut som de gör. Något har uppenbarligen gått mycket snett i SCB:s interna kvalitetskontroll. Ansvaret ligger hos SCB men jag är den första att beklaga det som har inträffat, säger Ida Strutt, tillförordnad presschef på Lärarförbundet.

Bästa skolkommun är den mest omfattande rankning av landets kommuner när det gäller skolan som genomförs. Rankningen driver på positiva förändringar i skolan och sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudman för verksamheten. Till grund för rankningen ligger 13 kriterier som bedömer både skolans arbetsförutsättningar och resultat. Statistiken samlas in från SCB och Skolverket samt en enkät med Lärarförbundets lokalavdelningar.

Måste kunna lita på SCB:s statistik

SCB:s data och statistik ligger till grund för en stor mängd politiska beslut som fattas i Sverige. Från verksamhetsplaner för statliga myndigheter till hela den svenska statsbudgeten.

- När vi beställer och betalar för data levererad från SCB finns det ingen anledning för oss att betvivla dataleveransen. Självklart gör vi utöver detta en mängd kvalitetskontroller av samtlig data som ligger till grund för vår rankning, säger Ida Strutt.

Lärarförbundet har nu begärt in ett nytt underlag från SCB som ska levereras nästa vecka. Efter analys och kvalitetskontroll av data kommer Lärarförbundet att ta fram en korrigerad rankning för 2016.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här