Lärarförbundet
Bli medlem

Staten måste ta huvudansvaret för skolan

De senaste årens nedskärningar, ökande arbetsbörda för lärare och skolledare och den gigantiska lärarbristen har visat att kommunerna inte klarar sitt huvudansvar över skolan.

Det gör att vi har hamnat i en situation då det är nödvändigt att tänka om.

I dag skriver vår ordförande Johanna Jaara Åstrand i en debattartikel i Dagens Nyheter om nödvändigheten ett större statligt ansvarstagande. Läs artikeln här!

Skolan och lärarna riskerar att bli stora förlorare i coronapandemins efterdyningar. Men redan före pandemin uppvisade kommunerna svårigheter att klara finansieringen av skola och utbildning. Besparingar har under de senaste två åren har blivit vanligt i de flesta av landets kommuner.

Lärarförbundet har tidigare varit tydliga med att staten måste ta ett större ansvar för skolans finansiering och likvärdighet. Nytt är att vi anser att staten ska ta ett övergripande ansvar för kvalitet, likvärdighet och resurser i hela utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildning. Lärarförbundet har tidigare inte drivit kravet på att återföra huvudansvaret för skolan till staten. Men möjligheterna att framöver kunna finansiera skolväsendet är sannolikt små utan omfattande statlig medverkan.

Därför är det hög tid att ompröva dagens ordning. Staten måste ta huvudansvaret för hela utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildning och högskola, och ge stabila finansiella förutsättningar samt borga för ett mer professionsstyrt skolväsende där alla elever ges rätt till likvärdig utbildning. Fortsätter vi utan nytänkande kring ansvarsfördelningen kommer Sveriges ställning som kunskapsnation på sikt vara allvarligt hotad.

  • Skapad 2020-08-26
  • Uppdaterad 2021-02-18
Frågor & Svar