Lärarförbundet
Bli medlem

Stärk kvaliteten på fritidshemmen

Skolverket har presenterat ny statistik om fritidshemmen. Elevgrupperna minskar, vilket är ett trendbrott, men de är fortfarande alldeles för stora. -Det är lång väg kvar och för att snabba på arbetet efterlyser vi bland annat nationella riktlinjer för gruppstorlekarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Elevgrupperna är fortsatt mycket stora, men minskar något trots att antalet inskrivna har blivit fler. 2015 bestod varje grupp i genomsnitt av 40,9 elever jämfört med 41,1 året innan. Elevgrupperna har tidigare ökat kraftigt under en följd av år - 1990 gick i genomsnitt 17,8 elever per grupp och 2005 var antalet elever i snitt 31. Lärarförbundet menar att dagens siffra är ett viktigt trendbrott, men att fler åtgärder måste till för att få ner gruppstorlekarna till rimliga nivåer.

– Det är oerhört viktigt att trenden med ständigt växande grupper har brutits. Vi i Lärarförbundet har länge krävt krafttag mot de stora grupperna och nu ser vi att politiker och huvudmän börjar vakna, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Grupperna måste fortsätta minska

Men gruppstorlekarna måste fortsätta minska för att det ska bli skillnad för lärare och elever ute i fritidshemmen.

- Det är lång väg kvar och för att snabba på arbetet efterlyser vi bland annat nationella riktlinjer för gruppstorlekarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Samtidigt som gruppstorlekarna minskar något och personaltätheten ökar, minskar andelen med pedagogisk högskoleexamen. 2015 har 47 procent av personalen pedagogisk högskoleexamen, den lägsta andelen på många år och fyra procentenheter lägre än 2014. Andelen med rätt lärarutbildning för att ansvara för undervisningen i fritidshem är endast 25 procent. Var tredje som arbetar i fritidshemmen har ingen utbildning alls för arbete med barn.

Trots årliga larmrapporter från både Lärarförbundet och Skolverket ökar antalet inskrivna elever.

- Det tyder på en stor efterfrågan och då duger det inte att som lokalpolitiker sköta verksamheten med lillfingret. Det behövs fler utbildningsplatser, bättre karriärmöjligheter och bättre arbetsvillkor – till exempel genom att anställa lärarassistenter som kan avlasta och ge lärare i fritidshem tid till planering och utveckling av verksamheten, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fritidshemmen viktig roll för lärandet

Lärarförbundet menar att fritidshemmens har betydligt större potential än vad som i dag ges förutsättningar till.

-Eleverna tillbringar halva skoldagen på fritidshemmen och det spelar en oerhört viktig roll för lärandet. Det är särskilt viktigt för barn som inte har så mycket stöd hemma. För nyanlända elever skulle fritidshemmen kunna göra ännu större skillnad än i dag, men då behöver vi också politiker som vill och vågar satsa, säger Johanna Jaara Åstrand.

Sju krav för bättre förutsättningar

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) bjöd in Johanna Jaara Åstrand till utbildningsdepartementet för att prata om statistiken. Vi passade då på att överlämna sju krav som Lärarförbundet kräver för bättre förutsättningar på fritidhemmen.

  1. Nationella riktlinjer för elevgruppernas storlek.
  2. Tydlig målsättning om ökad lärartäthet.
  3. Beslut om den nya läroplanen med eget avsnitt för fritidshemmet.
  4. Fritidshemmen ska ingå i alla nationella skolsatsningar.
  5. Lärarassistenter även i fritidshemmen.
  6. Fler utbildningsplatser till lärare i fritidshem.
  7. Förstelärare i fritidshem.
  • Skapad 2016-04-07
Frågor & Svar