Lärarförbundet
Bli medlem

Staffanstorp höjer lönerna för rektorer i förskolan

Henrik Carnhede

Henrik Carnhede

​Sedan förskolechefer blev rektorer höjer huvudmännen deras löner. Ett exempel kommer från Staffanstorps kommun där rektorerna i förskolan fått 2000 kr mer i månaden.

Henrik Carnhede är Lärarförbundet Skolledares representant i Staffanstorp och dessutom ledamot i den nationella styrelsen för Lärarförbundet Skolledare.

Vi börjar väl med den ofrånkomliga frågan Henrik, hur känns det?

- Det är en bra känsla. När fack och arbetsgivare drar åt samma håll stärker vi professionen.

Var det en lång och svår process?

- Det tog 6 månader från det att jag tog upp frågan och det var en bra process. Lärarförbundet Skolledare har fungerat som arbetsgivarens bollplank och det har varit en god dialog mellan parterna. Kommunledningen är dessutom framsynt och svarar på de rekryteringsutmaningar som nu märks när det gäller kompetensförsörjning i välfärden och i skolan. I kommunen arbetar man därför aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Har något råd att ge till kollegor i Lärarförbundet Skolledare?

- Ja, ta upp frågan med arbetsgivaren!

  • Skapad 2019-09-16
Frågor & Svar