Lärarförbundet
Bli medlem

Stafettpinnen: en utmaning för hela förbundet

– Vi ska inte bara prata om engagemang och medlemsnära arbete – utan även omsätta talet i handling! Det konstaterade Lärarförbundets ordförande då Stafettpinnen drogs igång, en verksamhet som under 2016 tog ett nytag då ett trettiotal avdelningar antog utmaningen.

Vid kongressen 2014 fick Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand en stafettpinne av avgående ordföranden Eva-Lis Sirén. Det var ett led i det förnyelsearbete Lärarförbundet inledde för att försäkra sig om att verkligen göra skillnad i lärarnas vardag.

Stafettpinnen är ett uppdrag till avdelningarna. Den avdelning som får stafettpinnen ska inom en månad skapa en aktivitet för att engagera medlemmarna, något som blir ett ”lyft” för lärarna. Aktiviteterna rapporteras in till Lärarförbundet och under 2016 publicerades 126 inlägg på en särskild kampanjsida.

Inspirera varandra

Ett urval av alla aktiviteter publicerades också i boken ”38 steg närmare medlemmarna”. Tanken var att avdelningarna skulle få en möjlighet att inspirera varandra, andras ideér kan utvecklas och anpassas till den egna verksamheten.

– Det här är ett sätt att tydligt visa att Lärarförbundet vill och kan åstadkomma förändring och att vi finns där lärarna finns – på arbetsplatserna. Genom att lyfta våra medlemsaktiviteter, visa på nytta och engagemang, kan vi inspirera varandra och vara relevanta för medlemmarna i deras vardag, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Det här är ett annorlunda sätt att arbeta och en utmaning för hela förbundet. Men det stannar inte vid att bara samla in idéer – det gäller sedan att fortsätta dialogen och skapa strategier och handlingsplaner för avdelningarna.

Rekryterande syfte

Anna Kjellander har arbetat som kommunikatör i projektet. Hon berättar:

– Syftet är inte bara att peppa avdelningar att ha kontinuerliga medlemsnära aktiviteter. Det handlar också om att stötta avdelningarna i deras kommunikation med medlemmarna, och i slutänden om att locka fler att bli medlemmar. Lärarförbundet ska ju vara en rekryterande organisation. Detta är ett konkret uttryck för det.

På mittkonferensen uppmärksammades tre avdelningar som utfört evenemang som varit särskilt engagerande: Halmstad, som arrangerade en facklig tipsrunda, Mölndal, som drog igång ett nätverk för förskollärare och Malmö, som hade en ”flashmob” på centralstationen för lärare i fritidshem.

Ville göra något annorlunda

Petra Johansson är ordförande för Lärarförbundet i Ale, en av de avdelningar som deltagit i Stafettpinnen. Hon berättar:

– När vi i styrelsen här i Ale fick stafettpinnen började vi spåna på vad vi skulle göra. Tanken var att vi skulle göra något annorlunda än det vi redan gör. Vi fastnade för idén att låta stafettpinnar gå runt mellan enheterna här i Ale som har ombud. Vi skickade ut 9 stafettpinnar till enheter där det finns ombud sent på året. Vi ville samla på oss och sprida goda exempel, tips och idéer på hur den psykosociala arbetsmiljön har/kan förbättrats. Det är ett sätt att visa tydligare att Lärarförbundet vill och kan åstadkomma förändring och att vi finns där lärarna finns, på arbetsplatserna. Som tack för hjälpen bjöd vi de enheter som lämnat in svar på tårta i början av detta år.Text/textbearbetning: Maria Rodikova/Proidea


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här