Sök

Stadgar och styrdokument

Vad vi i Lärarförbundet vill utgår från vad medlemmarna vill med skolans och yrkets utveckling och med villkoren för yrkesutövningen. Det är kongressen som fattar besluten som finns beskriven i stadgar, program och verksamhetsinriktning.

Förbundsstadgan reglerar till exempel medlemmarnas rättigheter och avdelningarnas, förbundsstyrelsens, representantskapets och kongressens arbete. 

I bilagorna på den här sidan hittar du följande.

Lärarförbundets stadgar 

Grundläggande värderingar, organisation och hur beslut fattas hittar du i stadgarna.

Lärarförbundets verksamhetsinriktning 

I verksamhetsinriktningen kan du läsa om vilka beslut som kongressen har fattat för de närmaste fyra åren.

Lärarförbundets budget 

Här kan du läsa vilka resurser förbundsstyrelsen vill ska avsättas till Lärarförbundets verksamhet att under de närmaste fyra åren.

 "Den skola vi vill skapa" 

Lärarförbundets program för yrke och villkor.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här