Lärarförbundet
Bli medlem

Språkutvecklande arbetssätt inkluderar alla oavsett bakgrund

- Hur ska du kunna förstå innehållet och hur du ska använda innehållet om du inte förstår orden? säger grundskolläraren Susanna Sjöstrand.

- Hur ska du kunna förstå innehållet och hur du ska använda innehållet om du inte förstår orden? säger grundskolläraren Susanna Sjöstrand.

Hur får du alla elever att veta vart ni ska, vilket som är målet? Ett sätt är att arbeta språkutvecklande. Susanna Sjöstrand, grundskollärare i Malmö, arbetar bland annat med drama och rollspel i SO-undervisningen, allt för att göra språket tydligt för eleverna och stegvis visa vart de ska.

Susanna Sjöstrand är grundskollärare i SO, SvA och drama och arbetar som förstelärare med uppdrag att utveckla språkutvecklingen i SO-ämnena på Örtagårdsskolan i Malmö.

- Svenska är något som går igenom i alla ämnen. Tittar du till exempel på SO så måste du kunna skriva olika textgenrer, till exempel en argumenterande text utifrån olika politiska stångpunkter. Har du inte lärt dig det på svenskan så kan du inte heller nå målen i SO. För hur ska du kunna förstå innehållet och hur du ska använda innehållet om du inte förstår orden?

På Örtagårdsskolan arbetar man ämnesöverskridande i olika tematiska arbeten. Det betyder till exempel bland annat att elever inte bara har SO utan samtidigt svenska.

Bakgrunden spelar roll

Att arbeta språkutvecklande är ett sätt att inkludera alla elever. Hur en elev presterar i skolan kan bero på vilket kulturkapitel hen har med sig hemifrån. Det gäller inte bara språket, det vill säga hur bra eleven kan svenska, utan också andra saker som om eleven är van att argumentera och prata för sin sak, om hen har föräldrar som läst för hen och annat.

- För att inte göra klyftorna större är det oerhört viktig att vi arbetar för att alla ska hänga med och känna sig delaktiga, annars tappar vi dem på vägen, säger Susanna Sjöstrand.

Visa eleven vart man ska

Hon arbetar med att göra språket tydligt för eleverna och sedan stegvis visa eleven hur den ska bygga upp en text. Det handlar om att arbeta så att eleven hela tiden vet vart man ska. Det här gör Susanna Sjöstrand bland annat genom att använda sig av cirkelmetoden och även integrera drama såsom rollspel.

- För att kunna göra ett ord till sitt eget så behöver man upprepa det 30 till 40 gånger. Det är en utmaning för mig att hitta vägar som gör att eleverna upprepar orden på olika sätt. Drama är ett fantastiskt verktyg där eleven lär sig utan att känna att det är jobbigt, säger Susanna Sjöstrand.

Hur kan du jobba språkutvecklande?

Så hur kan man som ämneslärare göra om man vill arbeta språkutvecklande?

- Ett exempel är att själv läsa den text du vill att eleverna ska läsa. Sedan plockar du ut alla de ord som du tror är svåra för dem att förstå och ser om du kan hitta flera ord, säger Susanna Sjöstrand.

För att förklara orden använder sig Susanna ofta av bilder. Till exempel har hon alltid med sig en Ipad där hon kan visa olika ord.

- Igår till exempel så pratade vi om glödande kol och då tittade vi på vad glödande är, det är inte så enkelt, säger hon.

Förstå innehållet är viktigast

Att ta ut bilder är ett sätt arbeta med innehållet i en text. Men för att eleverna ska förstå hela sammanhanget i texten behövs mer. Susanna arbetar med att ställa öppna frågor om texterna så att eleverna får reflektera och fundera över innehållet. Genom att sitta i grupper och prata med sina klasskompisar får eleverna sätta egna ord på innehållet och chans att prata om ord och uttryck.

- Eleverna måste lära sig olika strategier för att förstå innehåller i en text. Det hjälper såklart med bilder och film, men för att förstå innehållet måste man också kunna analyser, se orsak och konsekvens, läsa mellan raderna och mycket mer, säger Susanna.

Har språkmål

Inför varje lektion skriver hon upp ett språkmål och en förmåga som eleverna ska klara av. Under lektionen så gäller det också att checka av så att alla elever hänger med. Det gör hon till exempel genom att eleverna får förklara på post it, eller att de har små laminerade lappar som de skriver svar på.

- Det är viktigt att aldrig tro att alla förstår bara för att jag förklarat något. Till exempel pratade vi för ett tag sedan om Island och Danmark och då sa en elev att skillnaden mellan Danmark och Island är att Danmark är ett land och Island en ö. Trots att vi pratat om det så var det alltså inte självklart att en ö kan vara ett land också och tvärtom, säger Susanna Sjöstrand.

Susannas bästa tips

Så för att sammanfatta, vilka är Susanna Sjöstands bästa tips till dig som vill arbeta språkutvecklande:

  • Ta dig tid att arbeta med texten. Använd olika strategier för att få eleverna att förstå innehållet.
  • Ta ut orden i bilder. Samla bilder så alla vet vad vi pratar om.
  • När du vill att eleverna ska lära sig en ny textgenre arbeta gärna med cirkelmodellen. Låt eleverna samla in kunskap och titta på textgenren och skriv texten tillsammans i klassrummet. Det är ett ypperligt tillfälle att diskutera stavning, hur man utvecklar meningar och analyserar texter till exempel.
  • Hitta bra och roliga sätt att repetera ord.
  • Checka av hela tiden vad eleverna kan så du vet hur du ska gå vidare.
  • Ställ öppna frågor så eleverna får reflektera och sätta ord själva.
  • Låt eleverna diskutera tillsammans i grupper, till exempel bikupa. Kompisar är viktiga för då lär man sig av varandra.

  • Skapad 2015-09-29
Frågor & Svar