Lärarförbundet
Bli medlem

Specialpedagogik - annonsera

Specialpedagogik är en mycket uppskattad tidning som bevakar det specialpedagogiska området.

Spridning

Tidningen Specialpedagogik är en pedagogisk tidskrift för lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i särskolor, rektorer och chefer inom förskola, särskola, grundskola och gymnasieskola.

TS-upplaga

11 500 ex (TS-helår 2018)

Antal utgåvor

6 nummer/år

Kontakt

Annons- och bilagebokning: Lisen Skeppstedt, telefon: 070-720 61 22, lisen.skeppstedt@tele2.se

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här