Lärarförbundet
Bli medlem

”Som SFI-lärare gör jag skillnad varje dag”

För 14 år sedan tog Hanna steget och utbildade sig till svenska två lärare. Foto: Peter Kroon.

För 14 år sedan tog Hanna steget och utbildade sig till svenska två lärare. Foto: Peter Kroon.

Ett minst sagt meningsfullt arbete, men förutsättningarna behöver bli bättre. ”Senaste veckorna har vi fått 10 nya elever vid olika tillfällen”, berättar Hanna Thelin, lärare i svenska som andra språk inom SFI, Komvux i Lund.

En ny undersökning som Lärarförbundet presenterar, visar att Sveriges vuxenlärare många gånger har en orimlig arbetssituation med en ständigt ökande arbetsbelastning. Vi hör med Hanna Thelin, lärare i lärare i svenska som andra språk på Komvux i Lund, om läget.

Hur ser situationen ut på din arbetsplats?

Det är stressigt med många elever och många lektioner. Senaste veckorna har vi fått 10 nya elever vid olika tillfällen. Det blir svårt att individanpassa undervisningen och lyfta var och en. Dessutom gör de allt högre kraven –som i grunden är bra – på att alla ska få jobb snabbt att vi aldrig vet vilka elever vi har. De tvingas parallellt med SFI gå kurser på arbetsförmedlingen och göra praktik.

Är det någon skillnad mot när du började arbeta som lärare?

Arbetsbelastningen har ökat. Förut kunde vi få hjälp med allt från att boka tolkar till att dra ut närvarolistor. Nu ska vi göra all administration själva – samtidigt som tiden till för- och efterarbetet minskat och eleverna blivit fler.

Vad är det viktigaste som kan hända?

Att vi får mer planeringstid. Och tänk om vi hade haft lärarassistenter som kan sköta det administrativa runt eleverna med intyg och kontakter med arbetsförmedling, socialtjänst och tolkar.

Du vill ändå rekommendera andra att bli vuxenlärare?

Ja! Det är ett roligt jobb och när allt fungerar är belöningen stor i form av att ha fått hjälpa andra på riktigt. Jag får möta människor från hela världen och göra skillnad varje dag!

  • Skapad 2017-05-10
Frågor & Svar