Lärarförbundet

​Stipendier för forskarstuderande, licentiater och doktorer

I natursköna Åre får du som vinner stipendiet ostörd skrivtid och samtidigt möjlighet till utbyte med andra forskarstuderande, licentiater och doktorer.

I natursköna Åre får du som vinner stipendiet ostörd skrivtid och samtidigt möjlighet till utbyte med andra forskarstuderande, licentiater och doktorer.

Vill du delta i Lärarförbundets skrivarinternat i Åre? Nu är det dags att söka Lärarförbundets skrivarstipendier för forskarstuderande och nyblivna licentiater och doktorer. Ansökningsperioden 2017 gick från 23 mars till och med den 18 april. Håll utkik efter 2018 års skrivarinternat!

Syftet med stipendierna är att uppmuntra lärare att forska och att stärka lärarna som profession. Skrivarinternatet pågår i två veckor och arrangeras på Fjällgården i Åre. I stipendiet ingår kost och logi samt ett resebidrag på tusen kronor.

2017 inföll skrivarinternatet vecka 39-40. Stipendierna ger förbundets forskningsaktiva medlemmar sammanhängande och ostörd skrivtid och erbjuder samtidigt möjligheter till utbyte med andra forskarstuderande, licentiater och doktorer. En av professorerna i Lärarförbundets vetenskapliga råd kommer att finnas på plats delar av vistelsen och vara tillgänglig för reflektion och samtal.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av Lärarförbundets medlemmar som är antagna till forskarutbildning, som nyligen har tagit en licentiatexamen eller en doktorsexamen. För licentiater och doktorer ska examen ha avlagts senast samma dag som sista ansökningsdag eller högst fem år före sista ansökningsdag. Med datum för avlagd examen avses det datum då examensbeviset har utfärdats. Urvalskriterier för bedömning och beslut är bidrag till lärarprofessionens utveckling och forskningens kvalitet. Observera att vid konkurrens om platserna premieras sökande som ej tilldelats skrivarstipendium tidigare! Du kan dock beviljas stipendium vid ett tillfälle som doktorand och vid ett tillfälle som nydisputerad.

Vem bestämmer?

Lärarförbundets kansli fattar beslut om fördelning av stipendierna.

När kan jag söka?

Skrivarstipendier delas ut en gång per år. 2017 års ansökan pågick mellan den 23 mars och den 18 april. Beslut meddelades i slutet av maj månad.

Hur ansöker jag?

Ansökan är nu stängd.

När ansökan är inskickad ska du få en bekräftelse via e-post. Om du inte fått någon bekräftelse inom 24 timmar bör du kontakta Anette Ek för att vara säker på att din ansökan har registrerats. När skrivarinternatet har avslutats ska en skriftlig rapport lämnas till Lärarförbundets kansli.

Rapport lämnas på sidan Mina stipendieansökningar (du måste ha skapat ett konto här på webbplatsen och vara inloggad).

För ytterligare information om skrivarinternatet eller ansökningsförfarandet kontakta Anette Ek


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här