Lärarförbundet
Bli medlem

​Stipendier för forskarstuderande, licentiater och doktorer

Du som blir uttagen som stipendiat får ostörd skrivtid och samtidigt möjlighet till utbyte med andra forskarstuderande, licentiater och doktorer.

Du som blir uttagen som stipendiat får ostörd skrivtid och samtidigt möjlighet till utbyte med andra forskarstuderande, licentiater och doktorer.

Snart är det dags att söka Lärarförbundets skrivarstipendier för juniora forskare. Ansökningsperioden för 2022 är mellan den 1 april -18 april.

Syftet med stipendierna är att uppmuntra lärare att forska och att stärka lärarna som profession. Skrivarinternatet pågår 10 dagar och äger i år åter rum på hotell Fjällgården i Åre. I stipendiet ingår kost och logi samt ett resebidrag på tusen kronor.

I år infaller skrivarinternatet veckorna 39-40:

  • Vecka 39-40 (dvs 9 övernattningar, 26/9-5/10)

Stipendierna ger förbundets forskningsaktiva medlemmar sammanhängande och ostörd skrivtid och erbjuder samtidigt möjligheter till utbyte med andra forskarstuderande, licentiater och doktorer. En av professorerna i Lärarförbundets vetenskapliga råd kommer att finnas på plats delar av vistelsen och vara tillgänglig för reflektion och samtal.

Stipendiet delas ut med stöd av Lärarstiftelsen.

Vem kan söka?

Stipendierna kan sökas av Lärarförbundets medlemmar som är antagna till forskarutbildning, som nyligen har tagit en licentiatexamen eller en doktorsexamen. För licentiater och doktorer ska examen ha avlagts senast samma dag som sista ansökningsdag eller högst fem år före sista ansökningsdag. Med datum för avlagd examen avses det datum då examensbeviset har utfärdats.

Urvalskriterier för bedömning och beslut är bidrag till lärarprofessionens utveckling och forskningens kvalitet. Observera att vid konkurrens om platserna premieras sökande som ej tilldelats skrivarstipendium tidigare! Du kan dock beviljas stipendium vid ett tillfälle som doktorand och vid ett tillfälle som nydisputerad.

Vem bestämmer?

Lärarförbundets ledningsgrupp fattar beslut om fördelning av stipendierna.

När kan jag söka?

Skrivarstipendier delas ut en gång per år. Ansökningsperioden för 2021 är mellan den 1 - 18 april. Beslut meddelas i början av juni månad.

Hur ansöker jag?

Tänk på att uppgifterna inte sparas under tiden du fyller i, så du behöver fylla i formuläret på en och samma gång.

ANSÖKNINGSLÄNKEN

Vem kan jag kontakta med frågor?

Per Båvner, utredare på Lärarförbundet.  • Skapad 2014-05-22
  • Uppdaterad 2021-03-29
Frågor & Svar